Neděle, 4. prosince 2022

Kompostováním za vyšší kvalitu života

1. dubna 2009
Kompostováním za vyšší kvalitu života

Kompostováním za vyšší kvalitu života - takový by mohl být podtitulek semináře na podporu přípravy projektů do OPŽP, prioritní osy 4.1. nakládání s odpady se zaměřením na problematiku bioodpadů. Pozornost zaměřená na bioodpady souvisí s úbytkem organické hmoty a humusu v půdě a s fatálními dopady na kvalitu života. „Patřím k těm, které v roce 2002 zasáhla ničivá povodeň a položil jsem si otázku, zda mohu já osobně něco udělat pro to, aby se takovéto hrůzy již neopakovaly“ uvedl Tomáš Hodek, předseda občanského sdružení Ekodomov, které seminář pro představitele měst a obcí uspořádalo.

Humus v půdě váže živiny a zadržuje v půdě vodu. Tato voda je postupně uvolňována rostlinám. Odpar zadržené vody funguje jako vysoce účinné klimatizační zařízení, které zejména v letních měsících vyrovnává extrémní teplotní výkyvy. Bez humusu v půdě se krajina přehřívá, roste síla bouří a při přívalových deštích se zvyšuje riziko povodní a eroze půdy. Podle zprávy MŽP je vodní erozí ohroženo více než 1/2 zemědělské půdy, přitom v nejhůře postižených oblastech činí množství splavenin až 7,5 tuny z hektaru za rok. „Přesvědčit se může každý prostřednictvím maps.google.com, na většině polí uvidíte světlé oblasti kde je smytá ornice nebo dokonce dlouhé erozní rýhy“, uvedl dále Tomáš Hodek.

Každoročně je na skládky ukládáno více než 2,5 milionu tun odpadů, 40% z toho tvoří bioodpady. Právě tyto bioodpady, pokud jsou kvalitně vytříděny, mohou být zkompostovány a navráceny do půdy. Na tuto skutečnost upozorňuje kampaň „Dejte šanci bioodpadu“, kterou Ekodomov realizuje. Kampaň se snaží motivovat občany, aby bioodpady v kompostu vraceli do půdy. Své komposty mohou přihlásit do soutěže kompostů Miss kompost 2009. Dotace z OPŽP mohou obcím pomoci vybudovat vlastní zařízení ke sběru a zpracování bioodpadu. Z dotací mohou kompostárny zakoupit i stroje pro aplikaci kompostu na půdu a zemědělcům rozmetání kompostu nabídnout jako službu, která podpoří odbyt kompostů. „Tuna kompostu obsahuje živiny za cca 2 400,- Kč, výhodnost kompostů tak není třeba dále komentovat“ uvedl Ing. Petr Plíva, CSc. z VÚZT. Ing. Plíva prezentoval výsledky výzkumů, které podtrhují ekonomickou výhodnost kompostování ve srovnání s využíváním anorganických hnojiv. Navíc tyto živiny v kompostu, díky vazbě na humus, v půdě zůstávají a nejsou vyplavovány do vodních toků, kde pak hnojiva způsobují zarůstání vodních ploch sinicemi a znehodnocují zdroje pitné vody. Tříděním bioodpadů a kompostováním tak můžeme přispět k rozšíření počtu míst, kde je možné v čisté vodě zchladit opálená těla a užít si vodních radovánek.

Seminář se uskutečnil 26.3. 2009 v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje a byl spolufinancován v rámci technické pomoci z Fondu soudržnosti OPŽP a pro účastníky byl zdarma. Další semináře se uskuteční v Brně, Praze, Olomouci a Hradci Králové. Na poslední volná místa je možné se zaregistrovat na http://www.biosance.cz/index.php?id=registrace_seminare.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů