Pátek, 9. prosince 2022

České předsednictví pokračuje v jednáních o návrhu celoevropského zákazu dovozu, vývozu, tranzitu a obchodu s tuleními výrobky, která v Radě EU a v Evropském parlamentu začala již v září 2008

1. dubna 2009
České předsednictví pokračuje v jednáních o návrhu celoevropského zákazu dovozu, vývozu, tranzitu a obchodu s tuleními výrobky, která v Radě EU a v Evropském parlamentu začala již v září 2008

České předsednictví pokračuje v jednáních o návrhu celoevropského zákazu dovozu, vývozu, tranzitu a obchodu s tuleními výrobky, která v Radě EU a v Evropském parlamentu začala již v září 2008.

„Naším cílem je dosáhnout shody nad takovým zněním, které zajistí efektivní ochranu populací tuleňů před brutálními způsoby lovu, které jsou v Evropě již léta zakázané,“ říká předseda Rady EU pro životní prostředí, český ministr životního prostředí Martin Bursík.

Evropský parlament přijal již 26. 9. 2006 deklaraci požadující po Evropské komisi zákaz dovozu výrobků z tuleňů ze zemí, kde lov probíhá nehumánním a neetickým způsobem. Komise zveřejnila návrh takového nařízení 23. července 2008. Vedle nehumánního a neetického způsobu lovu tuleňů je důvodem pro vznik takového nařízení i sjednocení evropských pravidel. Některé členské státy již totiž jednostranně dovoz výrobků z tuleňů zakázaly nebo se jej zakázat chystají. „V Evropě máme ale společný trh, proto by měla být pravidla jednotná s jednoznačným cílem – nepodporovat metody lovu, které jsou pro moderní společnost naprosto nepřijatelné,“ říká I. náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík.

V některých zemích je praktikován komerční lov tuleňů způsoby, které nejsou v současnosti srovnatelné s lovem žádných jiných zvířat. Tuleni (zejména ve stáří několika málo týdnů, na které je lov zaměřen) jsou vůči lidem důvěřiví a na souši jsou nemotorní, takže se stávají snadnou kořistí lovců. Lov probíhá v předjaří na obrovském území a ve velmi drsném arktickém prostředí, což technicky významně znesnadňuje efektivní a rychlé zabití zvířete bez zbytečného trápení. Země, v nichž se tuleni komerčně loví, nejsou schopné zajistit dostatečné kontroly, lovci mnohdy formálně stanovené zásady nedodržují a používají nedovolené metody lovu (nezajistí rychlou smrt zvířete; nezkontrolují, jestli zvíře ještě nežije, a stahují je pak zaživa; v řadě případů dochází před stahováním zvířete k pouhému omráčení hakapikem (cosi na způsob krumpáče); tahání živých zvířat na háku na loď, kde jsou teprve usmrcena; zraněná zvířata nejsou dohledávána a podobně).

Návrh, o kterém nyní Evropa jedná, navazuje na směrnici o dovozu kůží z některých tuleních mláďat a výrobků z nich do členských států, podle které mají členské státy zakázat dovoz výrobků z kožešin novorozených mláďat dvou druhů tuleňů. V České republice je dovoz takových výrobků zakázán zákonem o obchodování s ohroženými druhy (CITES).

Na celém světě se každoročně uloví (podle dat z roku 2006) zhruba 1,25 milionu ploutvonožců (tuleňů, mrožů a lachtanů). Zhruba dvě třetiny z tohoto množství připadají na tři země: Kanadu, Grónsko a Namibii.

Z více než 30 druhů ploutvonožců se komerčně loví 17 druhů, kterých se týká projednávaný návrh nařízení, ale většina komerčního lovu se týká pěti druhů:
- tuleň grónský (harp seal, Pagophilus [Phoca] groenlandicus). Celková populace cca 8,6 milionů ve třech geografických subpopulacích v severních mořích;
- tuleň kroužkovaný (ringed seal, Pusa [Phoca] hispida). Cca 6-7 milionů v severních mořích;
- tuleň kuželozubý (grey seal, Halichoerus grypus). Cca 400 000 v severním Atlantiku a Baltském moři;
- čepcol hřebenatý (hooded seal, Cystophora cristata). Cca 680 000 v severozáp. Atlantiku;
- lachtan jihoafrický (Cape fur seal, Arctocephalus pusillus pusillus). Cca 1,7 milionu na jihu Afriky.

V Kanadě se nejvíce loví tuleň grónský (350 000/rok) a tuleň kroužkovaný (65 000). V grónských vodách ročně Inuité uloví 160 000 kusů převážně tuleňů grónských a kroužkovaných. V Namibii se loví ročně cca 70 000 lachtanů jihoafrických. Kromě toho lovilo tuleně také Rusko (14 300 tuleňů grónských v roce 2005). V roce 2009 byl ale lov tuleňů v Rusku zakázán. Tuleni grónští se loví také v Norsku (13 400 v roce 2007), na Islandu a v USA (Inuité na Aljašce) a omezený nekomerční lov je praktikován i v EU buď jako „tradiční“ sportovní lov anebo kvůli ochraně komerčních chovů lososů a pstruhů.

Nejcennějším produktem jsou kůže (kožichy, boty, kabelky, peněženky a další luxusní módní zboží a suvenýry), obchoduje se také s tulením olejem (pro průmyslové a farmaceutické účely) a masem.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Ochránkyně a tuleň Tuleň a kožešiny Tažené kožešin
Ochránkyně a tuleň Lov tuleňů Pozůstalý
Lovec v akci Tuleň Pozůstatky
Tuleň Mladý tuleň Mladý tuleň
Mladý tuleň Mladý tuleň Zraněný tuleň
Stažení tuleni

foto Greenpeace a IFAW

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů