Čtvrtek, 1. prosince 2022

Arnika podala dvě žaloby kvůli vykácení 153 stromů v Ostravě-Porubě

2. dubna 2009
Arnika podala dvě žaloby kvůli vykácení 153 stromů v Ostravě-Porubě

OSTRAVA – Sdružení Arnika podalo dvě žaloby na zrušení dvou rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kterými se potvrzují rozhodnutí ostravského magistrátu o vykácení 153 stromů a 927 m2 keřů v ulicích Kopeckého a Čs. exilu. Proti tomuto záměru se Arnika odvolala, Krajský úřad však tato odvolání zamítl a vykácení stromů tak odsouhlasil. „Obě rozhodnutí byla podle našeho názoru vydána v rozporu se zákonem. Povolení ke kácení dřevin lze podle zákona o ochraně přírody a krajiny vydat pouze ze závažných důvodů, které převažují veřejný zájem na ochraně životního prostředí. Závažným důvodem nemohou být parkovací stání, která radnice na místě plánuje. Jejich stavbu lze realizovat a přitom stromy zachovat,“ komentovala podání žaloby mluvčí Arniky Zora Kasiková.

„Správní orgány obou stupňů nikterak nezjišťovaly u té které ke kácení navržené dřeviny závažný důvod pro její kácení ve vztahu k jejímu funkčnímu a estetickému významu“, uvádí se v žalobních důvodech. „Hodnota dřevin nebyla posuzována jednotlivě, ale úřad snesl rozličné důvody kácení pro všechny dřeviny najednou. Úřad vlastně nevyhodnotil význam dřevin, jak to požaduje zákon,“ vysvětlil Martin Skalský, vedoucí Centra pro podporu občanů Arnika. Navíc bylo povoleno vykácení i těch stromů, jejichž význam je vzhledem k jejich dobrému zdravotního stavu velký. Sám magistrát přitom potvrzuje, že dřeviny mají ve městě nenahraditelnou hygienickou, estetickou a ekologickou funkci. Závažné důvody, které by ospravedlnily jejich pokácení, přitom nebyly dány.

„Jedná se prakticky o plošné vykácení několika desítek dřevin, což je významný zásah do podoby oblasti, která je součástí památkové zóny. A samozřejmě je tu hledisko hygienické – v extrémně zatíženém životním prostředí Ostravska mají vzrostlé stromy významnou funkci, kdy zachycují nebezpečné prachové částice a další toxické látky,“ uvedla Helena Váňová z ostravské Arniky. Radnice se podle ní nesnaží hledat jinou alternativu, která by umožnila zdravé vzrostlé stromy v alejích zachovat.

Nejkvalitnější stromy mají být přitom vykáceny kvůli vytvoření nových parkovacích míst. To však nelze podle Arniky považovat za závažný důvod k pokácení stromů. „Estetický a funkční význam dřevin musí být posuzován současně s důvody pro kácení, nikoliv odděleně a pouze pro vymezení náhradní výsadby,“ říká Martin Skalský a odkazuje přitom na rozsudek Nejvyššího správního soudu ze srpna 2008 (1).

Česká inspekce životního prostředí, která v únoru neodůvodněné kácení dočasně zakázala, v alternativním návrhu řešení situace s parkovacími místy poukázala na možnost rozšířit jejich počet i při zachování stromů (počet parkovacích stání by přitom mohl být ještě vyšší než po vykácení dřevin) (2). Zdá se ale, že záměrem radnice je spíše proinvestovat nemalé finanční prostředky, přičemž účelnost jejich vynaložení je velmi problematická,“ dodala mluvčí Arniky Zora Kasiková.

V projektu je sice navržena náhradní výsadba, ta však nemůže ospravedlnit samotné vykácení stromů. Nejprve by musel být prokázán závažný důvod k odstranění dřevin. Stanovení náhradní výsadby nemůže být důvodem k odstranění stromů. Navíc uplyne mnoho let až desítek let, než nově vysazené stromy začnou plnit stejnou funkci jako stromy původní.

Není to poprvé, co Arnika podává žaloby proti kácení v Ostravě-Porubě. V září minulého roku se odvolala proti záměru vykácet stromy v Budovatelské ulici (3)

Další informace:

(1) Jednalo se o rozsudek týkající se záměru vykácet stromy kvůli stavbě supermarketu ve Skutči. Podrobnosti v tiskové zprávě z 22. srpna 2008: www.arnika.org

(2) Více informací například zde: www.cizp.cz/(vagtrh55j5e2cqbved5a523t)/default.aspx?id=1675&sh=-888307016

(3) Viz tisková zpráva Arniky z 9. září 2008: www.arnika.org.

Více informací o činnosti ostravské pobočky sdružení Arnika na stránkách ostrava.arnika.org.

Problematice ochrany stromů jsou věnovány také stránky stromy.arnika.org.
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů