Neděle, 4. prosince 2022

Seminář o řezu ovocných dřevin - o tradici ovocnářství je v Bílých Karpatech zájem

7. dubna 2009
Seminář o řezu ovocných dřevin - o tradici ovocnářství je v Bílých Karpatech zájem

V sobotu 4. dubna 2009 se uskutečnil v Centru Veronica Hostětín seminář věnovaný řezu ovocných dřevin. Dopolední část byla věnována teorii různých druhů řezu a ochrany ovocných dřevin, odpoledne proběhla praktická ukázka řezu mladých i starých stromů v sadě za hostětínskou moštárnou.

 

Opět se potvrdil velký zájem o ovocnářskou tradici Bílých Karpat - semináře se zúčastnilo 40 lidí z regionu i vzdálenějšího okolí. Programem semináře provázeli zkušení lektoři – Ing. Stanislav Boček, PhD., pedagog Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, a Radim Pešek, ovocný školkař a ekologický sadař.

 

„Pro vzdělávání veřejnosti využíváme ekologického sadu kolem moštárny a tradiční sušírny ovoce v Hostětíně. Díky spolupráci s genofondovými sadaři a ovocnou školkou tedy můžeme ukazovat celý ovocný koloběh, včetně ochutnávky ekologických moštů či sušeného ovoce,“ uvádí organizátorka semináře Jana Tesařová z Centra Veronica Hostětín.

 

Zmíněné aktivity směřující k záchraně a rozvoji ovocnářské tradice v Bílých Karpatech od 90. let 20. století rozvíjí Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat ve spolupráci s mnoha neziskovými organizacemi, nadšenými jednotlivci i za pomoci veřejných institucí. K oživení tradice ovocnářství v Bílých Karpatech přispívá i hostětínská moštárna, která vykupuje jablka převážně z tohoto regionu a poskytuje poradenství v oblasti ekologického sadařství.

 

„Ovocné dřeviny patří k typickým prvkům místní krajiny, mají užitečné ekologické funkce, jsou přírodním i kulturním dědictvím. Snažíme se, aby se znalosti a dovednosti spojené s pěstováním stromů a zpracováním ovoce neztratily. Velký zájem lidí nás těší a ukazuje, že tradice v regionu není mrtvá,“ dodává Radim Machů z Občanského sdružení Tradice Bílých Karpat.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Fotografie ze semináře jsou přílohou tiskové zprávy.

 

Seminář pořádalo vzdělávací středisko Centrum Veronica Hostětín při ZO ČSOP Veronica.

 

Bližší informace: Jana Tesařová, jana.tesarova@veronica.cz, 572 630 670, 775 209 208, www.hostetin.veronica.cz / www.tradicebk.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů