Pondělí, 5. prosince 2022

Kvalita ovzduší na Ostravsku může ovlivnit již plod v době těhotenství

8. dubna 2009
Kvalita ovzduší na Ostravsku může ovlivnit již plod v době těhotenství

Odborníci seznámí obyvatele Ostravy s vlivem znečištěného ovzduší na lidské zdraví

Ostrava – Plicní choroby, alergie, ale také poruchy plodnosti nebo kardiovaskulární choroby, to vše budou témata dnešní přednášky sdružení Arnika „Ovzduší a naše zdraví“, která se uskuteční v Městské knihovně Ostrava. Pozvání přijal i MUDr. Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny AV ČR, který v současné době se svým týmem provádí výzkum znečištěného ovzduší na zdraví za pomoci dobrovolníků z řad karvinských policistů a ostravských úředníků. „Hlavní nedostatky vidím v neporozumění významu kvality životního prostředí pro zdraví lidí. Ekonomicky a krátkodobě výhodná rozhodnutí se na lidském zdraví negativně projeví někdy až za desítky let,“ řekl k tématu přednášky MUDr. Radim Šrám.

U dospělých lidí znečištění ovzduší zvyšuje možnost výskytu nádorových onemocnění, aterosklerosy či vzniku diabetes a urychluje proces stárnutí. „Znečištění ovzduší je velmi dlouhodobá zátěž a já osobně se domnívám, že značně ovlivňuje plod již v průběhu těhotenství. Rodí se děti s nižší porodní váhou nebo s určitými funkčními nedostatečnostmi, které se projevují zvýšenou nemocností nejen v dětství, ale také ve středním věku. Například zvýšeným výskytem hypertenze a kardiovaskulárních onemocnění, určitého typu cukrovky,“ vysvětlil MUDr. Radim Šrám.

Moravskoslezský kraj patří k místům České republiky, kde je zdraví obyvatel extrémně zatíženo špatnou kvalitou ovzduší. Imisní limity jsou zde dlouhodobě překračovány (1). Týká se to rovněž látek poškozujících reprodukční systém, z nichž významné jsou především imise benzo(a)pyrenu (2), benzenu (3) a arzenu (4).

Přednáška je určena především široké veřejnosti, ale i odborníkům. „Chceme problematiku vlivu ovzduší na lidské zdraví přiblížit co nejširšímu publiku posluchačů. Laická veřejnost si totiž často neuvědomuje, že špatná kvalita ovzduší způsobuje kromě onemocnění dýchacích cest, například  poruchy plodnosti nebo napomáhá vzniku srdečních onemocnění,“ vysvětlila Mgr. Vendula Kubačáková z ostravské pobočky Arniky.

Na přednášce o vlivu zněčištěného ovzduší na lidské zdraví vystoupí tito odborníci: MUDr. Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny AV ČR , MUDr. Eva Rychlíková ze zdravotního Ústavu Kolín a dvě ostravské lékařky, MUDr. Andrea Matulová, odbornice na plicní choroby a alergoložka MUDr. Olga Škopková. Přednášku  pořádá sdružení Arnika v rámci kampaně Čistější ovzduší pro Ostravsko.

Přednáška se koná v úterý 7.4.2009 v 16.45 hod. v Městské knihovně Ostrava v přednáškovém sále dětského oddělení ve 2. patře. Adresa místa konání: ulice 28.října 2, Ostrava 1, 2. patro,.

Tisková zpráva sdružení Arnika

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů