Neděle, 4. prosince 2022

Obce by měly být v ochraně přírody sebevědomější

21. dubna 2009
Obce by měly být v ochraně přírody sebevědomější
Zástupci největších obcí v okrese se zúčastnili semináře o tom, jak chránit v obcích přírodu. Jejich zájem o téma svědčí o tom, že chtějí kvalitu státní správy v ochraně přírody zlepšit.

Seminář se konal v úterý v Ekocentru Zelená pumpa, které sídlí v Q-klubu. Pořádal jej ČSOP Zvoneček, jehož se Zelenou pumpou spojuje společný projekt podpořený Norskými fondy.

Zástupce České inspekce životního prostředí Václav Kerouš hned v úvodu uvedl, že z důvodu snižující se kvality státní správy na úřadech se lidé čím dál méně na tyto úřady s problematikou ochrany přírody obracejí. Raději hned kontaktují inspekci. Ochrana přírody v obcích se týká zejména ochrany zeleně, a protože se kácení a necitlivá úprava stromů v poslední době množí, množí se i podněty od občanů, které inspekce přijímá. A často je výsledek jejího šetření pro obec či vlastníka pozemku nákladný – platí se vysoké pokuty za porušení zákonů, ke kterému dochází právě z neznalosti problematiky.

Zástupcům obcí Sedlčany, Dobříš, Březnice, Rožmitál, Milín, Mirovice a dalších byl vyložen zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a byly podrobně vysvětleny povinnosti a pravomoce obcí z něho vyplývající, zejména ve vztahu k povolování či zastavování kácení zeleně. Například pravomoc nařídit zastavení kácení stromů dle Kerouše obce téměř nevyužívají, jako by o ní nevěděly. Stejně tak obce nevyužívají možnost udělovat pokuty za zanedbanou péči o zeleň, která často vede právě ke kácení, které by v případě správné průběžné péče nutné nebylo.

Zmíněna byla i problematika znaleckých posudků, na základě kterých se kácení či úprava zeleně povoluje. Tyto posudky mohou mít různou kvalitu, která je však také závislá na zadání, které obec posuzovateli dá. Kerouš obce pobídl, aby požadavky posudku, který je pro obec vodítkem při rozhodování (není tedy zavazující), specifikovaly co nejpřesněji. Obce by se měly chovat sebevědoměji i v případě kácení podle zvláštních předpisů, které jim oznamují různé instituce (např. správci povodí či silnic). I zde mají právo, neobsahuje-li oznámení stejné náležitosti jako žádost o povolení kácení, kácení zastavit.

V dalších přednášce Michala Kubelíka z ČSOP Zvoneček se zástupci obcí dozvěděli, jak o zeleň v obci správně pečovat, aby se předešlo následným radikálním řešením či vystavení se pokutě. Množství dobrých i špatných příkladů poukázalo na problematiku výsadby i ošetřování zeleně, včetně spolupráce s odbornými firmami. Závěr semináře byl věnován problematice financí, tedy přestavení dotačních titulů a fondů, které mohou obce využívat k čerpání peněz pro péči o zeleň. V některých případech je totiž právě nedostatek financí důvodem, proč není obecní zeleni věnována péče, která jí náleží.

Hojná účast zástupců obcí na semináři svědčí o tom, že obce problematiku ochrany přírody v obcích považují za důležitou a chtějí ji vykonávat dobře.

Další informace:
Mgr. Linda Klvaňová, 774 432 075, info@zelenapumpa.cz
Michal Kubelík, 606131028, michal.kubelik@centrum.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů