Neděle, 4. prosince 2022

Malé vodní elektrárny Skupiny ČEZ zásobily 60 tisíc domácností

23. dubna 2009
Malé vodní elektrárny Skupiny ČEZ zásobily 60 tisíc domácností

Malé vodní elektrárny Skupiny ČEZ, které provozuje společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, vyrobily za první tři měsíce letošního roku více než 51 GWh elektřiny. Tato produkce odpovídá celoroční spotřebě 60 tisíc domácností.

„Celkem jsme v prvním čtvrtletí vyrobili 51,006 GWh. Příznivé přírodní podmínky pro efektivní výrobu panovaly zejména v březnu, podobný předpoklad je navíc i pro další jarní měsíce,“ řekl Josef Sedlák, generální ředitel ČEZ Obnovitelné zdroje (ČOZ).

Uvedené množství vyrobené elektřiny pokryje celoroční spotřebu téměř 60 tisíc domácností. Zároveň jde o úsporu zhruba 40 vlaků průměrného hnědého uhlí, které by při odpovídající produkci musely spálit uhelné elektrárny.

„Pro malé vodní elektrárny byl letos z hlediska výroby zatím nejpříznivějším měsícem březen s 24,9 GWh. K dobrým výsledkům přispěly také průběžné technické úpravy na elektrárnách, které vedly ke zvýšení efektivity výroby,“ zrekapituloval první třetinu roku ředitel úseku elektráren ČOZ Libor Kičmer.

Z jednotlivých vodních elektráren provozovaných ČOZ vykázaly v prvním čtvrtletí nejvyšší dodávky do sítě vodní elektrárna Střekov (20,4 GWh) a malé vodní elektrárny Práčov (7,5 GWh) a Vydra (4,2 GWh). Tato trojice zdrojů se tak na celkové výrobě podílela z téměř 63 procent.

Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, která patří do Skupiny ČEZ, vyrábí stoprocentně čistou a ekologickou energii. Provozuje 21 vodních elektráren (z toho 20 malých vodních elektráren s instalovaným výkonem do 10 MW). V průběhu příštího roku plánuje ČOZ zahájení provozu nové malé vodní elektrárny v Mělníce, která bude k výrobě využívat proud chladící vody z blízké uhelné elektrárny.

Více informací o vodních elektrárnách provozovaných v rámci Skupiny ČEZ najdete na

www.cez.cz

 

Martin Schreier
manažer komunikace ČEZ

 

Skupina ČEZ plánuje v následujících 15 letech investovat do rozvoje obnovitelných zdrojů energie celkem až 30 miliard korun. Z toho zhruba 20 miliard korun na výstavbu nových větrných elektráren, které mají v nejbližším období největší potenciál rozvoje.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů