Neděle, 27. listopadu 2022

Oddíly, které chrání přírodu se sešly opět v Mikulčicích

3. května 2009
Oddíly, které chrání přírodu se sešly opět v Mikulčicích

Třicet pět let brontosauří dobrovolnické práce pro přírodu si připomněli účastníci tradičního setkání Brontosauřích dětských oddílů. Více než sto padesát dětí, instruktorů a vedoucích z Brontosauřích dětských oddílů se sjelo o víkendu 24.-26.4. 2009 do jihomoravských Mikulčic.
Třináctý ročník setkání byl letošní největší událostí pro malé brontosaury, kteří se zabývají poznáváním a ochranou přírody.
Vyhlášeny zde byly výsledky celoročního ekovýchovného programu pro oddíly - Duhové střípky a z výsledků soutěží i celoročního snažení vyšli "Brďáci roku" -- nejlepší členové oddílů ve dvou věkových kategoriích.


Stěžejní část programu probíhala v areálu Národního kulturního památníku Velkomoravské Mikulčice.
Program byl jako tradičně spojen s regionální oslavou Dne Země. Připraveno bylo množství nejrůznějších soutěžních stezek a tvůrčích dílen tentokrát zamřených na téma "Člověk a krajina". V přírodovědné stezce nejvíce bodovaly děti z oddílu Scarabeus ze Strážnice.
Odpoledne organizátoři nabídli desítku zajímavých exkurzí.
Jak celoroční činnost pro přírodu tak výsledky soutěží určili, kdo že bude vyhlášen nejlepším členem brontosauřích dětských oddílů.
Této pocty nakonec dosáhla v kategorii mladších Anežka "Ažka" Žádníková z 1. BRĎO Gingo Tišnov a ve starších Leona Helešicová z oddílu Sněženky Moravská Nová Ves.

Víkend vyvrcholil nedělním představením "Modrej drahokámen" od divadla DefactoMimo z Jihlavy.

"Akce má za cíl podpořit činnost přírodovědných a ochranářských oddílů. Motivovat děti i vedoucí. Oddílů, kde se děti pravidelně a dlouhodobě věnují ochraně ! a poznávání přírody několik let ubývalo. Stejně tak nadšenců, kteří děti ve volném čase a zdarma vedou. Jejich význam si možná společnost ani pořádně neuvědomuje" říká Ctibor Brančík, hlavní organizátor akce.

"Jsme rádi, že snad svítá na lepší časy. Dokonce se nám daří přitáhnou k této činnosti i nové oddíly a děti." dodává Brančík.

Více lze o všech programech Brontosauřích dětských oddílů najít na brdo.brontosaurus.cz nebo na www.brontosaurus.cz.

Kontakt:

Mgr. Dalimil Toman
vedoucí kanceláře Hnutí Brontosaurus
Hvězdová 10, Brno, 602 00
tel. 544 215 585, mobil: 605 763 112, e-mail: sekce.brdo@seznam.cz


Letos uplyne již 35 let od chvíle, kdy z původně jednorázové Akce Brontosaurus se v roce 1974 (OSN tento rok vyhlásila Rokem Životního prostředí) stalo celostátní hnutí.
Od svého spontánního vzniku prošly hnutím tisíce dětí a mladých lidí, kterým není lhostejný vliv člověka na životní prostředí.

Hnutí Brontosaurus je jednou z nejstaršíc! h environmentálních organizací v České republice (založeno r. ! 1974. Je ho činnost se stále zaměřuje převážně na mladé lidi se zájmem o ochranu přírody a životního prostředí, péči o památky nebo prožitkové akce.
V současné době sdružuje asi třicet základních článků jejichž činnost je velmi pestrá. Začíná u akcí převážně pracovních, pokračuje přes akce prožitkové a vzdělávací, výstavy, soutěže, celoroční programy a projekty až po pravidelnou činnost dětských oddílů. Některé články působí jako profesionální Ekocentra nebo odborné poradenské centra.
Hnutí Brontosaurus se v současné době zabývá několika základními programy. V prvé řadě jsou to Prázdniny s Brontosaurem a Víkendy s Brontosaurem, což jsou tradiční akce pro mladé lidi se středních a vysokých škol zaměřené na dobrovolnickou práci pro přírodu a památky či prožitkovou pedagogiku.
Dalším rozvíjejícím se programem je Akce příroda, která spojuje všechny dobré brontosauří akce na pomoc přírodě, biozemědělcům apod. Navazuje tak na starší Akci Brontosaurus, která se poprvé uskutečn! ila v roce 1974. a na kořeny hnutí v přímé práci pro přírodu spojené s kvalitním programem a vzděláváním na akcích.
Na ekoporadenství se zaměřuje Hnutí Brontosaurech jednak na Ekostanech -- pojízdných ekoporadnách pořádaných na nejrůznějších folkových festivalech i dalších akcích, kde bývají doprovodné dílny např. k odpadům apod. Jednak pak Ekoporadnou v rámci sítě Jihomoravského kraje na kanceláři v Brně zaměřenou na téma dobrovolnictví.
Sekce Brontosauřích dětských oddílů pak zajišťuje práci s dětmi i celoroční projekty pro oddíly. Realizuje výtvarnou soutěž Máme rádi přírodu, Setkání přírodovědných oddílů, program Duhové střípky, informační servis dětským oddílům, udělování odznaku Duhový přírodovědec a další aktivity.
Brontosauří dětské oddíly se zaměřují na ekologickou výchovu dětí do 15 - ti let. Jejich aktivity jsou oddílové schůzky, výpravy, práce pro přírodu, exkurze, tábory, ekologické projekty, péče o naučné stezky apod.

 
Kontaktní osoba: Dalimil Toman
Telefon: 605763112
E-mail: dalimil.toman@seznam.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů