Čtvrtek, 1. prosince 2022

Čištění vody pomocí nanotechnologií - pitná voda pro obyvatele třetího světa

9. května 2009
Čištění vody pomocí nanotechnologií - pitná voda pro obyvatele třetího světa

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) nemá zhruba 1,2 miliardy lidí na světě přístup k pitné vodě. Znečištěná, ve většině případů neupravená, povrchová voda obsahuje nejen nečistoty, ale je navíc plná bakterií a parazitů. Ty způsobují nemoci, na jejichž následky zemře každých 15

vteřin jeden člověk – to jsou ročně 2 miliony lidí, většinou dětí. A nejen to. Jen v Africe ukrojí nedostatek vody a problémy s jejím získáváním každý rok skoro 40 miliard pracovních hodin. Problémy se získáváním pitné vody pomáhají řešit přenosné filtry Sky Hydrant, které pro čištění vody využívají nanotechnologií. Do rozvojových zemí je dodává organizace Sky Juice foundation ve spolupráci se společností Siemens.

Vesnice Obambo-Kadenge leží v západní Keni, kousek od Viktoriina jezera. Několikatisícová osada je patří mezi nejchudší na světě. Příjem většiny lidí nepřesahuje 1 dolar na den. Vodu zdejší obyvatelé dosud získávali z Gona Dam - malé mělké nádrže ve městě. Přitéká do ní přes zemědělsky obhospodařované pozemky, hráz je proto plná bahna a není chráněna ani před zvířaty, pro která představuje jeden z mála zdrojů vody v okolí. Také kvůli všudypřítomným odpadkům je téměř vždy zakalená (turbidita, jež udává stupeň zakalení, zde přesahuje 400 NTU, pro srovnání u „české“ vody se tato hodnota přibližuje nule). Častý je proto výskyt nemocí jako cholera, tyfus nebo úplavice.

Běžné technologie

pro úpravu vody jsou v rozvojových zemích nepoužitelné – náklady na jejich pořízení jsou astronomické. Vědci proto hledali cestu, jak zajistit pitnou vodu i pro tyto odlehlé osady. Řešení musí splňovat několik podmínek, zejména nízké pořizovací náklady, jednoduchost ovládání a nesmí být závislé na elektrické energii ani na další infrastruktuře, která v rozvojových zemích chybí.

Zdá se, že obyvatelům Obambo-Kadenge se blýská na lepší časy. Byla vybrána pro pilotní instalaci přenosných filtrů „SkyHydrant“. Dodala je australská nezisková organizace Sky Juice ve spolupráci se společností Siemens

Systém funguje na principu samospádu. Voda z hráze je za použití větrné energie přečerpána do samostatné umělé nádrže, která je umístěna alespoň 1,5 metru nad vlastními filtry. Voda tak získá dostatečný tlak, aby mohla protéci filtrační jednotkou. Surová voda vtéká do cca jeden metr dlouhých dutých miniaturních vláken. V těch tkví tajemství celého systému. Voda jimi protéká stejně jako brčkem - znečištěná přitéká z vnější strany trubiček, je protlačována stěnami membrán dovnitř a poté sbírána z jejich vnitřní strany. Velikost pórů je totiž pouhých 100 nanometrů, což dostatečné na odstranění většiny pevných nečistot, a bakterií (velikost bakterie E. coli dosahuje velikosti 2–3 μm, i nejmenší bakterie z rodu Mycoplasma mají velikost 0,1–0,3 μm). Filtry se čistí velmi snadno – jednoduše se obrátí proud vody a vlákna se vypláchnou. V závislosti na znečištění vody se tak děje několikrát za den.

Obambo-Kadenge dnes má filtry, které produkují 2.000 litrů čisté vody za hodinu, což činí (včetně přestávek) cca 20.000 – 30.000 litrů za den. Náklady na provoz systému jsou velmi nízké – méně než 50 centů na osobu za rok, životnost zařízení by měla být minimálně 10 let. Důležitý je také fakt, že uživatelé – obyvatelé vesnice – za vodu platí, i když zcela symbolickou částku.

Využití čisticích stanic se plánuje nejen v zemích třetího světa, v nichž lidé nemají přístup k pitné vodě a které si nemohou dovolit nákladné úpravny vody. Uplatnění naleznou také při živelních či dalších pohromách a ve všech situacích kdy je nutné rychle dodat pitnou vodu a přitom chybí či je poničena základní infrastruktura.

SkyHydrant – údaje a fakta

Počet lidí zásobovaných vodou: 2.500 - 3.000
Roční náklady na osobu: < 50 centů
Životnost systému: 10 let
Náklady na výstavbu filtrů = 8-10 USD/osobu
Použité chemikálie: žádné
Velikost filtrovaných částic: > 0,1 micronu
Náklady na litr = 0,002 centu
Manuální propláchnutí filtru: cca 3xdenně

http://www.se-noviny.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů