Neděle, 4. prosince 2022

Babičky přírodních rezervací ve světě i u nás

Nejstarším exemplářem na světě je americký Yellowstone

16. května 2009
Babičky přírodních rezervací ve světě i u nás
Co je spojuje? Vráščitý povrch suché kůže a jinde mokvající boláky. Zvláštní je, že právě tyhle obecně neetické markanty se nám na nich líbí. Předvádíme zvrácené etudy náklonnosti. Nevadí nám na nich ani nechutný zápach, který kolem sebe šíří. Umíme si jej vysvětlit. A o to jde především. Nic nedokáže našince rozhodit víc, než neznalost dění pod povrchem všeho.

Rezervace je často součástí většího územního celku, zvaného Národní park. Pokud je mi známo, chodí to tak v celém světě. Některé parky se pyšní i celou sestavou těch prvních. Rozdílná je i jejich rozloha.


Nejstarším exemplářem na světě je americký Yellowstone. Založen v roce 1872, 9000 km2. Zasahuje 4 americké státy a má pro své návštěvníky přichystáno množství přírodních rarit. Kraj pod Skalnatými horami nabízí leccos.  Bohatě popsaná lokalita. Není se čemu divit. Mě upoutalo tvrzení mnohých vědců, že se jedná o jednu velkou časovanou seismickou nálož. Letošní otřesy začaly po vánočních svátcích. To nejsilnější mělo sílu téměř čtyři stupně Richterovy škály, vzápětí naměřili hned tři zemětřesení o síle tři stupně. Za týden bylo v parku zaznamenáno na 500 otřesů. Yellowstonský park leží v seizmicky aktivní oblasti a otřesy tam nejsou vzácností. Od roku 2004 jich pravidelně zaznamenají až 2000 ročně. Poslední série však vyvolala obavy z možné erupce. Situaci bedlivě sledují odborníci. Poslední velká erupce se v regionu podle geologů udála před 640 000 lety a do okolí vychrlila milióny kubických metrů kamení a prachu. Nejničivější zemětřesení zasáhlo Yellowstonský park v srpnu 1959. Mělo sílu 7,1 stupně na Richterově stupnici a způsobilo sesuvy půdy, které zabily 28 lidí a způsobily škodu za více než 11 miliónů dolarů. Poslední měření říká, že zemský povrch v oblasti gejzírů, jichž je tam pod svým jménem 110, bublajících plynných boláků a zvrásněné zemské kůry, stoupá ročně o 7cm. Jedna zajímavost na závěr výletu. Old Faithful, nejznámější ze všech gejzírů světa, je v soukromém vlastnictví. Přístup za pakatel. 8,- USD a majitel je státem přemlouván, aby zdražil. A on ne a ne a ne. Podobnou situaci bych chtěl zažít někdy u nás. Stříká už 120 let, každých zhruba 65 minut, do výšky 40 - 60 metrů. Slušný byznys, myslím. A na mé zahradě pořád nic. Zarážející.
                         
                                                                              Old Faithful

U nás je nejstarší Žofínský prales. Nejen u nás. V celé střední Evropě. Vyhlášen Jiřím Františkem Augustem Buquoyem, nařízením ze dne 28. 8. 1838. 
 Byl belgický šlechtic zde usazený, vynálezce. 


Rezervace leží ve střední části Novohradských hor, v regionu Český Krumlov. Chráněné území se rozprostírá na mírných severních svazích tamního Stříbrného vrchu v nadmořské výšce 735 - 825 m. Pohybujeme se v jiných dimenzích a naše stařenka vládne rozlohou  pouhých 102ha. Povrch rezervace je členěn roklinami několika drobných potůčků, které sbírají vodu v četných prameništích, vlastně plošných mokřinách. Geologickým podložím na ploše celé rezervace je granodiorit. Prales je vynikající ukázkou horských květnatých bučin a jedlobučin. Na větší části plochy je doložen nepřetržitý přirozený vývoj pralesa od přelomu 18. a 19. století až do dnešní doby bez lesnických zásahů. Ve stromovém patru převažuje buk (81 %), přimíšen je smrk (14 %) a jedle (4 %), vzácně roste javor a jilm. Nejstaršími dřevinami jsou mohutné dožívající jedle a smrky, 300 - 400 let staré a 40 - 50 m vysoké, které většinou značně přečnívají nad úroveň ostatního porostu. V bujném bylinném podrostu se vyskytuje většina charakteristických druhů květnatých bučin. Naprosto charakteristickým druhem podrostu se stala rostlinka řeřišnice trojlistá, jeden z druhů alpského původu v květeně jižních Čech. Na jednom větším ložisku svahové prameništní rašeliny uprostřed pralesa je vytvořen porost zakrslé rašelinné smrčiny, což je v komplexu rezervace značně pozoruhodné.

 Náš prales je rovněž významným biotopem pro ptačí faunu vázanou na přirozené smíšené horské lesy. 44 známých druhů, 40 pravidelně hnízdících. Čáp černý, datlík tříprstý , holub doupňák, to jsou opeřenci nejznámější. Lokalita je od roku 1991 oplocena proti nežádoucímu vlivu jelení zvěře. Z důvodu zajištění nerušeného vývoje ekosystému je nepřístupná pro veřejnost. Výjimku a doprovod dostanou pouze odborní pracovníci provádějící vědecký výzkum.

                                  
                                                                         Žofínský prales

Jak je vidět, nemusíte hned zamířit až na kraj světa. Prošoupat boty můžete i za domem. Ale to víte!


Autor: Jaromír Komorous

Zdroj: http://www.webmagazin.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů