Neděle, 27. listopadu 2022

Pozvánka na seminář ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

S podtitulem - Jeho příčiny, kontrola a sankce
7. května 2009
Pozvánka na seminář ZNEČIŠTĚNÍ  OVZDUŠÍ


ČESKÝ SPOLEK PRO PÉČI O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - ČSPŽP -
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA ODBORNÝ SEMINÁŘ

ZNEČIŠTĚNÍ  OVZDUŠÍ - JEHO  PŘÍČINY, KONTROLA  A  SANKCE

který se uskuteční v úterý, 19. května 2009
v místnosti č. 417 budovy ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka č. 5
od 10,00 hod.  do cca 16 hod.

Zabezpečení semináře:


odborné: RNDr. Daniela Žádníková - ČSPŽP
e-adresa: daniela.zadnikova@seznam.cz; tel.: 607 928 551

organizační: Ing. Libuše Deylová - ČSPŽP
e-adresa: cspzp@csvts.ct; tel. 221 082 365; 241 493 381; 736 414 463,  fax: 222 222 155,

SEMINÁŘ JE URČEN PRACOVNÍKŮM VEŘEJNÉ SPRÁVY, ZDRAVOTNÍ SLUŽBY, ODBORNÍKŮM A PRACOVNÍKŮM ZABÝVAJÍCÍM SE ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍM, PRÁVNÍKŮM, PODNIKATELŮM, UČITELŮM VŠECH STUPŇŮ - ŠIROKÉ ODBORNÉ VEŘEJNOSTI.

PROGRAM

  9.30 h.   Prezence

10.00 h.   Zahájení  semináře
                 Ing. Jan Jarolím, předseda ČSPŽP

10,05 h.   Právní rámec ochrany ovzduší v České republice
                JUDr. Michal Bernard, MŽP

10.45 h.    Vývoj znečištění ovzduší na území České republiky
                 RNDr. Jan Macoun, Ph.D., ČHMÚ Praha

11.30 h.   Bilance emisí znečišťujících látek
                Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ Praha

 12.15 h.     Přestávka na občerstvení               

13.00 h.   Venkovní ovzduší a zdraví
                MUDr. Helena Kazmarová, SZÚ Praha

13.45 h.   Úloha České inspekce životního prostředí v ochraně ovzduší
                RNDr. Stanislav Bosák, CSc., ČIŽP,Praha
                 
14.30 h.   Rozptylové studie jako součást různých dokumentací
                RNDr. Daniela Žádníková
                Ing. Josef  Konečný, ENVIPROTEKO Zlín
               
15,15 h.   Diskuse

16.00 h.    Závěr


Organizační pokyny:

 Termín konání: 

19. května 2009

Místo konání:  

 místnost č. 417 budovy ČSVTS v Praze 1, Novotného lávka 5
 od 10,00 h. do 16,00 h.

Účastnický poplatek:
 
členové ČSPŽP: 700.- Kč  nečlenové ČSPŽP: 850.- Kč,
 nevýdělečně činní (studenti aj.) : 50.- Kč

V případě neúčasti vložné nevracíme, je však možné vyslat náhradníka
Daňový doklad obdrží účastníci při prezenci, dodatečně nezasíláme

ČSPŽP není plátcem DPH !
  
 Úhrada poplatku:

bankovním převodem, případně poštovní složenkou na účet Českého spolku pro péči o životní prostředí   Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1  nebo v hotovosti u prezence semináře

Číslo účtu ČSPŽP:   35 – 5604130247 /0100,  VS 1003
 

Přihlášky

laskavě zasílejte Českému spolku pro péči o životní prostředí
poštou klasickou na adresu  116 68  Praha 1, Novotného lávka 5
či elektronickou na adresu cspzp@csvts.cz, příp. libuse.deylova@volny.cz
nebo faxem (č. 222 222 155)

Přijetí přihlášek nepotvrzujeme, účastníky informujeme jen při eventuální organizační změně.

Žádáme zdvořile všechny, kdož se chtějí zúčastnit semináře, o zaslání přihlášky.

Uzávěrka přihlášek

Přihlášky  musí být  doručeny na adresu organizačního garanta nejpozději
v pondělí, 18. května 2009 do 12 ti hod.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů