Pátek, 2. prosince 2022

Mezinárodní konference „Nerostné suroviny pro Evropu“

Oficiální konference českého předsednictví v EU
14. května 2009
Mezinárodní konference „Nerostné suroviny pro Evropu“

Dne 28. – 29. dubna 2009 proběhla v Praze mezinárodní konference „Nerostné suroviny pro Evropu“ / „Mineral Resources for Europe“ s navazujícím diskusním fórem zástupců partnerských ministerstev. Konference byla zaměřená na segment těžebního a spolupracujícího průmyslu v rámci celé Evropy. Šlo o ojedinělou, tematicky zaměřenou akci, jež volně navazovala na Verheugenovu iniciativu „Iniciativa v oblasti surovin - uspokojení kritických potřeb pro růst a zaměstnanost v Evropě“, která byla oficiálně publikována v listopadu roku 2008. Konference splnila očekávaný cíl, kterým bylo otevření problematiky poptávky po nerostných surovinách a jejich dodávky pro Evropskou unii a očekávané renesanci domácí těžby v evropských zemích. Záměrem bylo také přispět k otázce zajištění krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých „strategických“ potřeb nerostných zdrojů pro evropský průmysl a ekonomiku.

Organizátorům, jmenovitě Těžební unii České republiky, Euromines (Evropské asociaci těžebního průmyslu) a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR se podařila iniciovat účast více než 200 odborníků z více než 21 zemí nejen EU, z oblasti soukromé i státní sféry, což je v době celosvětové finanční krize i politických změn v ČR významný počin.

Akci slavnostně zahájil náměstek ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Tomáš Hüner a zástupci Evropské komise, Ministerstva životního prostředí ČR a Českého báňského úřadu.

Konkurenceschopnost evropského průmyslu, oblast surovinové a energetické politiky, surovinové a energetické bezpečnosti, ceny nerostných surovin, jakož i jejich bezpečné dodávky patří k důležitým bodům politické agendy. Právě proto byla tato témata intenzivně diskutována v průběhu konference.

V závěrech konference byly zdůrazněny hlavně tyto body:

  • Těžební průmysl vždy hrál a nadále bude hrát zásadní roli v rozvoji průmyslových a ekonomických aktivit v Evropě stejně jako v ostatních částech světa.
  • Nerudní suroviny, stavební suroviny a kovy jsou výchozími materiály pro veškerou průmyslovou výrobu a obecně jsou součástí naprosté většiny výrobků každodenní spotřeby.
  • Bez ohledu na současnou finanční krizi, poptávka po kamenivu, kovech a nerudních surovinách a produktech z nich vyrobených bude po odeznění krize na rozvíjejících se trzích nadále stoupat.
  • Mnoho EU výrobků a technologií patří mezi světovou špičku a uplatňují se na světových trzích. K tomu, aby bylo možné tyto výrobky nadále spolehlivě vyrábět, je nutné zajistit konkurenceschopnou energetiku.

Po ukončení konference zorganizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky diskusní fórum na ministerské úrovni. Tohoto setkání se zúčastnilo téměř 50 zástupců z 21 evropských států, a to nejen členských států EU, ale i sousedních zemí (Srbsko, Albánie, Turecko), bez nichž si celoevropskou diskusi o nerostných surovinách nelze představit. Po skončení diskusního fóra Ministerstvo průmyslu a obchodu oficiálně publikovalo neformální závěry navržené v rámci Českého předsednictví, které odrážejí pohledy jednotlivých účastníků setkání. Pro více informací prosím kontaktujte Mgr. Pavla Kavinu PhD. z  Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (kavina@mpo.cz).

I zde bylo přijato - v rámci českého předsednictví – 10 bodů, jež zahrnují např. nutnost podpoření evropské konkurenceschopnosti v oblasti přístupu k nerostným surovinám, zajištění dodávek surovin, zvýšení energetické a surovinové bezpečnosti evropského kontinentu, nutnost podpory spolupráce v oblasti těžebního průmyslu, nutnost stanovení tzv. strategických surovin pro evropský kontinent, apely na EU komisi v dané problematice a jiné.

Součástí doprovodného programu byla výstava s názvem „Nerostné suroviny evropských zemí“, dokladující na příkladech řady surovin procesy sjednocující evropský kontinent v geologické minulosti. Prezentaci připravilo Mineralogicko-petrografické oddělení Moravského zemského muzea Brno.

Organizační tým tímto děkuje finančním partnerům, bez jejichž pomoci by akce nemohla být realizována: Czech Coal, OKD, NWR, Česká naftařská společnost,  Boliden, K+S, LKAB, RHI, Strojírny Podzimek, Sedlecký kaolín a Moravské naftové doly. Akci dále podpořili: Sandrock, Lega-Inox, Severočeské doly, Blatenské strojírny a Gemec-Union. Akci zaštítila tato média: Minerální suroviny, Bagry.cz, Eniweb, Kámen, Technický týdeník, Stavební technika, Dopravní noviny, Uhlí, rudy geologický průzkum, BVV Veletrhy Brno, Plavba a vodní cesty, Lobby, Build info a Stone+Tec Nürnberg 2009 a Slovenské sdružení výrobců kameniva.

Více informací na: www.euresources2009.eu a www.tezebni-unie.cz

Nebo kontaktujte Ing. Mgr. Petru Jandourkovou (jandourkova@tezebni-unie.cz).
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů