Neděle, 4. prosince 2022

Národní inventarizace starých ekologických zátěží

Schválený projekt 1. etapy NIKM zde bude vystaven až po skončení všech výběrových řízení.
15. května 2009
Národní inventarizace starých ekologických zátěží

Vzhledem k tomu, že byla žádost agentury CENIA o přidělení dotace z OPŽP, oblast podpory 4.2 na realizaci 1. etapy Národní inventarizace kontaminovaných míst schválena, proběhlo na Ministerstvu životního prostředí první zasedání Monitorovacího výboru tohoto projektu Účelem zřízení Monitorovacího výboru je zajištění informování o postupu prací, řešení zásadních problémů a připomínek subjektů spolupracujících na realizaci Národní inventarizace kontaminovaných míst.

Členy Monitorovacího výboru jsou zástupci všech kompetentních resortů, krajských úřadů a Asociace krajů. Jednání Monitorovacího výboru mají možnost se zúčastnit i zástupci dalších orgánů, jako jsou např. zástupci Svazu měst a obcí České republiky, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky popř. Českého svazu ochránců přírody a nezávislých nevládních organizací. Monitorovací výbor se bude scházet 2x ročně.

Důvody pro inventarizaci:
 • Zefektivnění procesu odstraňování starých ekologických zátěží,
 • Nedostatek aktuálních a úplných dat pro zprávy MŽP a CENIA o ŽP, statistické ročenky a reporting pro EEA, UN, EU apod.,
 • Chybí koordinace sběru dat o starých ekologických zátěžích, resp. kontaminovaných místech na národní úrovni,
 • z toho vyplývající problém s interpretací a sjednocováním dat,
 • Stejný problém je i z tohoto důvodu i s daty pro Územně analytické podklady,
 • Nutná příprava na inventarizaci nařízenou v připravované rámcové směrnici EU o půdě

Cílem inventarizace je:
 • v 1. etapě sjednotit všechny současné informace z ostatních resortů, krajských úřadů a dalších zdrojů o starých ekologických zátěžích, resp. kontaminovaných místech do jednotné datové platformy, založené na databázi SEKM, která nyní obsahuje nejvíce údajů o SEZ, resp. KM v rámci ČR,
 • v 1. etapě zpracovat dostatek mapových podkladů pro dokončení inventarizace SEZ resp. kontaminovaných míst v 2. etapě – to znamená, že bude využito GIS analýzy různě starých leteckých a družicových snímků k hledání dalších potenciálně podezřelých míst,
 • v rámci 1. etapy vytvořit plně automatizovaný systém sběru dat, který poskytne terénním pracovníkům všechny podklady z 1. etapy a umožní jim efektivním způsobem pořizovat údaje o lokalitách při vlastní inventarizaci nových, nebo aktualizaci údajů o stávající lokalitách,
 • metodiku inventarizace vyzkoušet a odladit v praxi na několika testovacích územích,
 • v rámci 2. etapy získat co nejvíce informací o nových lokalitách, po případě aktualizovat informace o lokalitách, které v té době budou v jednotné datové platformě (SEKM) již obsaženy, vytvořit prostor pro další doplňování dat po skončení obou etap projektu,

Výchozí metodiky (které je třeba dodržet):

Realizace:

Odkaz na oficiální web hlavního řešitele projektu

Schválený projekt 1. etapy NIKM zde bude vystaven až po skončení všech výběrových řízení.

Monitorovací výbor projektu:

Návrh Statutu k připomínkám (PDF, 46 kB )
Návrh Jednacího řádu k připomínkám (PDF, 40 kB )

Schválené zápisy z jednání MVP:

Dokumentace přípravy a realizace projektu:
Presentace popisující východiska k zahájení a potřebě NIKM (ZIP, 9 MB )
Presentace CENIA k výběru testovacích území (PDF, 1 MB )

Zdroj:MŽP
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů