Pondělí, 5. prosince 2022

Vetřelci ve jménu ekologie

18. května 2009
Vetřelci ve jménu ekologie

Plodiny, z nichž se vyrábí biopaliva, dokáží rychle vytlačit původní druhy.

Pěstování plodin pro výrobu biopaliv je považováno za ekologicky bohulibý počin, protože nahradí fosilní paliva a sníží produkci skleníkových plynů. Výroba biopaliv však může mít na životní prostředí i negativní dopad.

Vědci z University of Hawaii dospěli k závěru, že se mohou plodiny, s jejichž pěstováním se na Havajském souostroví počítá pro produkci biopaliv, celkem snadno změnit v nežádoucí rostlinné vetřelce, kteří proniknou do volné přírody a vytlačí původní flóru.

Tým vedený Christopherem Buddenhagenem srovnával čtyřicítku plodin využitelných pro výrobu biopaliv se čtyřiceti jinými rostlinami, jež byly na Havaj dovezeny. Využil k tomu 49 kritérií, podle kterých běžně hodnotí rizika spojená s průnikem cizích plevelů.

Tento osvědčený systém odhadu rizik se používá po celém světě. Dokáže s devadesátiprocentní účinností odhalit potenciální rostlinné vetřelce a se sedmdesátiprocentní účinností vytipovat rostliny, u nichž toto riziko po importu nehrozí.

Až čtyřikrát větší riziko Výsledky studie zveřejněné ve vědeckém časopise PLoS ONE skončily neradostnou bilancí. Rostliny využitelné pro výrobu biopaliv se promění v nebezpečné vetřelce s dvakrát až čtyřikrát vyšší pravděpodobností než ostatní importované rostliny. Buddenhagen došel k závěru, že stejné problémy mohou vyvolat také v dalších oblastech s podobným klimatem. Ohrožují tedy nejen přírodu pacifických ostrovů, ale i další tropické oblasti.

K nejrizikovějším rostlinám, o jejichž pěstování se na Havaji uvažuje, nebo se s ním už začalo, patří bobovitá ovíjivá rostlina kudzu pocházející z Asie. Počítá se s ní při výrobě biolihu. Dalším potenciálním vetřelcem je skočec obecný, jenž slouží k výrobě bionafty, nebo keř Psidium cattleianum pocházející z Brazílie. S tím se počítá pro produkci biomasy. Za nízce rizikové považuje Buddenhagenův tým např. pěstování podzemnice olejné, palmy kokosové nebo sóji. Tyto plodiny slouží k výrobě bionafty.

Rizika proměny plodiny v nebezpečného vetřelce platí, pokud je ponechán situaci volný průběh a nejsou přijata žádná preventivní či ochranná opatření. Na Havaji se pěstování potenciálně rizikových plodin nechtějí vzdát. Stanovují proto jasná pravidla, která sníží riziko proměny plodiny na vetřelce na minimum.


Zdroj: Lidové noviny

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů