Pátek, 2. prosince 2022

Za správný tlak v pneumatikách

Dramatické jsou důsledky používání málo nahuštěných pneumatik pro životní prostředí
22. května 2009
Za správný tlak v pneumatikách
Každý osmý motorista podstupuje vysoké riziko pramenící ze snížené životnosti v důsledku kritického podhuštění pneumatik (0,75 baru a více pod doporučenou hodnotou). Kromě toho se kvůli tomu každý rok předčasně vyhodí 29,6 mil. pneumatik a zbytečně se spotřebuje 3,9 mld. l paliva za celkem 7,8 mld. eur, což znamená vypuštění 9,2 mil. t CO2.

Každý třetí motorista v Evropské unii běžně jezdí na podhuštěných pneumatikách (s tlakem nejméně o 0,5 baru nižším, než je hodnota doporučená výrobcem) nebo na pneumatikách s nedostatečnou hloubkou dezénu (pod zákonem přípustnou hranicí 1,6 mm), případně má na svém vozidle oba tyto nedostatky.

To jsou závěry z loňského ročníku bezpečnostní kampaně společnosti Bridgestone "Přemýšlej, než vyjedeš", během níž bylo ve 14 zemích EU zkontrolováno 31 178 osobních vozů.

Bezplatné kontroly prováděla firma Bridgestone u nákupních center a na veřejných parkovištích. Jsou součástí celosvětové bezpečnostní kampaně "Přemýšlej, než vyjedeš", kterou pořádá koncern Bridgestone od roku 2005 ve spolupráci s Nadací FIA (Fédération Internationale de l'Automobile - Mezinárodní automobilová federace) a národními autokluby.

Málo nahuštěné pneumatiky a malá hloubka dezénu ohrožují bezpečnost - Výsledky dokládají, že mnozí motoristé netuší nic o přirozeném poklesu tlaku vzduchu v pneumatice, k němuž dochází úplně stejně jako u fotbalového míče, a o nebezpečí, jemuž se vystavují při jízdě s nesprávně nahuštěnými pneumatikami. S klesajícím tlakem vzduchu v pneumatice prudce stoupá pravděpodobnost ztráty kontroly nad vozidlem a nebezpečí smyku.

Ze všech zkoumaných pneumatik mělo 33 % hloubku dezénu na hranici zákonem předepsaného minima 1,6 mm či dokonce ještě menší. U vozidla obutého do takových pneumatik se začíná aquaplaning projevovat v rychlosti o 40 % nižší.

Malý tlak v pneumatikách se také velmi negativně projevuje na jejich životnosti, protože dochází k extrémnímu namáhání jejich ramen a značnému zahřívání v důsledku deformací bočních stěn. Motoristé, u jejichž vozů byl zjištěn extrémně nízký tlak v pneumatikách, riskují v důsledku působení těchto faktorů defekt pneumatiky.

Zbytečné emise významně zatěžují životní prostředí - Neméně dramatické jsou důsledky používání málo nahuštěných pneumatik pro životní prostředí. Tlak vzduchu v pneumatikách významně ovlivňuje velikost valivého odporu, který patří mezi klíčové faktory určující velikost spotřeby paliva. V závislosti na typu vozovky a na jízdním stylu představuje valivý odpor 18 až 26 % celkové hodnoty jízdních odporů působících na vůz. Protože nízký tlak vzduchu v pneumatikách zvyšuje valivý odpor, ovlivňuje tím také spotřebu paliva a množství emisí.

Bezpečnostní kampaň "Přemýšlej, než vyjedeš" si klade za cíl zvýšit bezpečnost silničního provozu důrazem na jednoduchá pravidla, mezi něž patří také správná kontrola a údržba pneumatik. Aktivity v Evropě se zaměřují na šíření letáků s doporučeními pro bezpečnou jízdu a rozdávání milionů měřičů tlaku a hloubky dezénu. Správná kontrola a údržba pneumatik snižuje náklady, emise - a dokonce může i zachraňovat životy. Z celosvětového počtu 1,2 milionu obětí dopravních nehod jich každý rok připadá 50 tisíc na 27 členských států Evropské unie.

Bezpečnostní kampaň "Přemýšlej, než vyjedeš" se pravidelně koná také v České republice, a to od roku 2005. V letech 2005, 2006 a 2007 bylo celkově zkontrolováno 4766 automobilů, z nichž mělo zbývající hloubku dezénu pod zákonnou hranicí 4,7 % kontrolovaných vozů a na hranici zákonného minima (1,6 až 3,2 mm) 10,1 % vozů. Nízký tlak v pneumatikách mělo 33,6 % kontrolovaných vozů a naopak příliš vysoký 4,2 % vozů.
Zdroj:Logistika
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů