Sobota, 26. listopadu 2022

Šrotovné, ekologie a bezpečnost

24. května 2009
Šrotovné, ekologie a bezpečnost

Oblíbené "šrotovné" (tedy příspěvek na nákup nového osobního automobilu při vyřazení starého vozidla) není žádným novým objevem, vzniklým teprve v době ekonomické recese. V minulosti byl použit v řadě evropských zemí (např. Itálie 1997-1998, Francie 1995-1996, Španělsko 1997-2007 a v devadesátých letech také Německo) jako jeden z nástrojů pro obnovu vozového parku. Jednalo se vždy o intenzivní, časově ohraničenou kampaň. Vlády těchto zemí při vědomí si své odpovědnosti za ekologii a bezpečnost provozu motivovaly své občany k vyřazování starých, k životnímu prostředí méně příznivých a bezpečnostně méně vyhovujících automobilů. Vynaložené prostředky se těmto státům velmi, až nečekaně rychle, vrátily. Bohužel značné množství těchto starých vozidel pak skončilo jako dovezené ojetiny v České republice.

Sdružení automobilového průmyslu i Svaz dovozců automobilů již od roku 2004 opakovaně upozorňovaly na nepříznivý vývoj ve složení vozového parku osobních automobilů a vyzývaly vládu k přijetí komplexního programu obnovy vozového parku. Příspěvek na nákup vozidla byl jen jedním z řady navrhovaných opatření.

V České republice je v současné době registrováno přes 1,35 milionu osobních automobilů bez katalyzátoru a dalších téměř 600 tis. vozidel plnících pouze emisní normu EURO 1. Pokud předpokládáme roční proběh jednoho takovéhoto vozidla pouze na úrovni cca 3000 km/rok, pak tato vozidla vypustí do ovzduší 17000 tun nebezpečných emisí NOx (kysličníků dusíku) a HC (uhlovodíků) ročně. Novější osobní automobily (cca 2,5 mil. ks) při mnohem vyšším ročním proběhu km (cca 11000 km/1 vozidlo/rok) však dohromady vyprodukují za rok pouze 9700 tun těchto emisí. Tato čísla snad jednoznačně dokumentují potřebu obnovy vozového parku v ČR.

Zanedbatelný není ani vliv na bezpečnost silničního provozu, neboť míra bezpečnosti starých vozidel je mnohem nižší než u vozidel novějších.

V obou případech (ekologie a bezpečnost silničního provozu) se jedná o celospolečenské aspekty a případný příspěvek na nákup nového vozidla nepomůže jen kupujícím, ale určitým dílem na něm budou profitovat všichni občané (snížení nebezpečných emisí vlivem provozu motorových vozidel a zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích

infoservis UAMK

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů