Pátek, 2. prosince 2022

Seminář ke kvalitě ovzduší

25. května 2009
Seminář ke kvalitě ovzduší

OSTRAVA - V rámci semináře „Ostravské ovzduší – zdravotní rizika?“ se sejdou v Knihovně města Ostravy odborníci, aby diskutovali nad zhoršenou kvalitou ovzduší v kraji. Seminář pořádá sdružení Arnika a je součástí kampaně Čistější ovzduší pro Ostravsko. V první části se bude debatovat o možnostech snižování znečištění ovzduší, druhá se bude týkat hodnocení zdravotních rizik, a to z pohledu stále narůstající nemocnosti u dětí i zvyšujícím se počtu párů, které mají problémy s neplodností. Pozvání přijali Ing. Bruštík z Oddělení ochrany ovzduší a integrované prevence Moravskoslezského kraje, Mgr. Blanka Krejčí z Českého hydrometeorologického ústavu, RNDr. Vítězslav Jiřík z Ústavu ochrany veřejného zdraví. V druhé části vystoupí dětská lékařka MUDr. Eva Schallerová, MUDr. Richard Lachčina z Kliniky pro léčbu neplodnosti a MUDr. Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny AV ČR.

Seminář je určen pro pracovníky státní správy, členy neziskových sdružení, studenty, ale i další zájemce z řad veřejnosti. „Chceme poukázat především na zdravotní rizika, které může znečištěné prostředí způsobovat z dlouhodobého hlediska,“ zdůraznila Kateřina Hryzáková ze sdružení Arnika.

Špatné rozptylové podmínky zimních měsíců, které panovaly na začátku tohoto roku, ukazují, že pouhým snížením výroby nelze docílit lepších podmínek. Na zhoršeném ovzduší se mimo velkých průmyslových zdrojů podílí i lokální topeniště a doprava.
Situaci by měl pomoci řešit Integrovaný krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje. Návrh aktualizace tohoto programu zveřejnil krajský úřad na začátku tohoto roku. Jeho primárním cílem je dosáhnout do konce roku 2010 alespoň doporučených hodnot krajských emisních stropů pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, těkavé organické látky a amoniak. Doporučené hodnoty emisních stropů jsou pro Moravský kraj stanoveny nařízením vlády č. 351/2002.

Znečištěné ovzduší je příčinou mnoha zdravotních problémů ať už jde o nemoci dýchacích cest nebo vznik alergií. „Méně často se diskutuje vliv na neplodnost či ovlivnění vývoje plodu během těhotenství,“ dodala Mgr. Vendula Kubačáková z ostravské pobočky Arniky.

Seminář se koná v Knihovně města Ostravy 28.5. 2009, začátek v 10:00. Adresa místa konání: ulice 28.října 2, Ostrava 1.

http://arnika.org

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů