Čtvrtek, 1. prosince 2022

Vodní ředitelé budou jednat o budoucí strategii vodní politiky

28. května 2009
Vodní ředitelé budou jednat o budoucí strategii vodní politiky
V Brně se od 28. do 29. května uskuteční neformální setkání vodních ředitelů zemí Evropské unie a dalších nečlenských států Evropy. Hlavním tématem jednáni bude diskuse o dalším mandátu Společné implementační strategie vodní politiky pro  období  2010-2012.

Pojem „vodní ředitel“ je u nás často mylně interpretován a je chápán jako osoba zodpovědná za “vodovody a kanalizace“. V kontextu EU se však jedná o termín mnohem obsáhlejší. Vodní ředitelé stojí na vrcholu pyramidy zvané Společná implementační strategie, jejíž základnu tvoří Rámcová směrnice o vodách vydaná před devíti lety a množství doplňujících tzv. „dceřinných směrnic“.

Rok 2009 je z hlediska vodní politiky rokem velmi významným. Do konce tohoto roku musí všechny státy EU poprvé zveřejnit tzv. „plány povodí“. Jedná se o strategické a hodnotící dokumenty, které reflektují současný stav vod a navrhují jednotlivá opatření pro jejich zlepšení.

Rokem 2009 končí spolu s první etapou Rámcové směrnice také funkční období zmíněné pyramidy. V průběhu tohoto roku tak soustavně probíhají práce na vytvoření mandátu pro další období  2010-2012. V Brně proto bude nejžhavějším tématem návrh mandátu. Také struktura jednání bude odlišná od jednání předchozích. Vodní ředitelé budou na tématickou diskusi rozděleni do menších skupin podle několika kritérií (geografická poloha, rok přistoupení, velikost státu apod.). Tento systém umožní dané téma prodiskutovat v menším kruhu účastníkům hájících různé zájmy jednotlivých států EU.

Voda je vzácným přírodním zdrojem nezbytným pro život na Zemi. Jako takový je potřeba jej chránit, a to nejen individuálně v jednotlivých státech, ale i komplexně. Proto je jednou z priorit EU integrované vodní hospodářství. Je nutné zapojit do debaty i ostatní sektory, např. zemědělství, průmysl či energetiku. Tato tři témata budou během setkání diskutována a výstupy budou zohledněny ve finálním návrhu mandátu pro roky 2010-2012. Tento mandát bude následně odsouhlasen na dalším setkání vodních ředitelů během švédského předsednictví.

„Neformální setkání vodních ředitelů se konají pravidelně dvakrát ročně, a to vždy v aktuálně předsedajícím členském státu,“ upřesňuje Veronika Jáglová, ředitelka odboru ochrany vod MŽP, která bude setkání předsedat. Česká republika vybrala jako místo konání město Brno. Důvodem je propojení se současně probíhajícími ekologickými veletrhy WATENVI, který je největší vodařskou akcí v Česku během roku. Již tradičně je součástí WATENVI také praktická ukázka povodňové ochrany, která bude součástí programu setkání vodních ředitelů.

Přeji pěkný den

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Ministerstvo životního prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů