Úterý, 6. prosince 2022

Náhradní výsadbu za kácené dřeviny lze uložit i na lesní půdě

29. května 2009
Náhradní výsadbu za kácené dřeviny lze uložit i na lesní půdě

Nový právní výklad MŽP pomůže i majitelům lesních pozemků

Děti Země v souvislosti s kácením desítek tisíce dřevin v trase dálnice D8 přes České středohoří obdržely od Ministerstva životního prostředí přelomové rozhodnutí, podle kterého je možné vysadit nové stromy a keře nejen na nelesních pozemcích jako dosud, ale i na lesní půdě. Tento zcela nový právní výklad tak usnadní obcím najít další vhodné pozemky, neboť jich je mnohdy velký nedostatek. Navíc majitelům lesních ploch se naskýtá možnost za peníze jiných investorů své pozemky zdarma zalesnit.

„Toto rozhodnutí MŽP je výhodné jak pro přírodu, tak pro majitele lesních ploch, protože se nám v řízeních o kácení mimolesních dřevin často stávalo, že náhradní výsadbu nebylo kam uložit, takže se zdlouhavě hledaly vhodné pozemky,“ pochvaluje si Miroslav Patrik z Dětí Země nový pohled úředníků ministerstva.

Přelomové rozhodnutí o možnosti ukládat sázení dřevin i na lesní pozemky vydala letos v únoru expertka na ochranu přírody a krajiny RNDr. Margita Abtová z chomutovského územního odboru MŽP. V rozhodnutí se uvádí, že zákon č. 114/1992 Sb. nijak nebrání tomu, aby ŘSD ČR za vykácené dřeviny v trase dálnice D8 vysadilo nové i na lesních pozemcích Obce Prackovice nad Labem a Lesů ČR, když s tím souhlasí. 1)

Tento výklad je výhodný i pro majitele lesních pozemků, kteří mohou obci nahlásit svůj zájem, že se na jejich plochách bez dřevin může zdarma provádět náhradní výsadba dřevin a péče o ně. Navíc se dá vydělat i za prodej dřeva.

„Hned v dubnu jsme požádali legislativní odbor MŽP, aby o možnosti ukládat náhradní výsadbu také na lesních plochách vydal závaznou vyhlášku, podle které by se všichni úředníci ČR mohli přesně řídit,“ uvádí dále Patrik

Při stavbě dálnice D8 přes České středohoří délky 16,4 km bez dlouhého tunelu se má vykácet nejméně 14 tisíc kusů stromů a keřů. Děti Země a místní občanská sdružení se spolu se starosty dotčených obcí dohodly, že za způsobenou ekologickou újmu s bude sázet asi 70 ticích kusů dřevin. 2) Toto množství ale ovšem naráželo na nedostatek nelesních ploch, ale nový výklad MŽP celou věc vyřešil a je použitelný i na jiných místech ČR.

Poznámky:

1) Rozhodnutí MŽP ze dne 27. 2. 2009, č.j. 530/1454 R/08-Abt/UL k uložení náhradní výsadby za pokácené mimolesní dřeviny upozorňuje, že zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny „nikde konkrétně neuvádí, že na tyto pozemky nelze náhradní výsadbu umisťovat“, pokud Obec Prackovice nad Labem a Lesy ČR, lesní správa Litoměřice s vysazením těchto dřevin na jejich lesních pozemcích souhlasily.

2) Záznam z jednání starostů obcí v trase dálnice D8 úsek 0805 Lovosice – Řehlovice ze dne 29. 5. 2008.

Kontakty:

RNDr. Margita Abtová, MŽP (Ústí nad Labem): telefon 416 921 610, e-mail: margita.abtova@mzp.cz
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů