Pátek, 2. prosince 2022

Pardubice mají novou čistírnu odpadních vod

4. června 2009
Pardubice mají novou čistírnu odpadních vod

V současnosti je dokončována intenzifikace a modernizace čistírny odpadních vod v Holicích na Pardubicku, u níž byl od počátku května zahájen zkušební provoz. Modernizace čistírny je součástí projektu "Labe-Loučná“, jímž společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. s přispěním Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR, realizuje rozsáhlou dostavbu a rekonstrukci kanalizační sítě v Pardubicích a okolí.

Projekt Labe-Loučná je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti. Celkové náklady projektu dosáhnou výše 27 milionů EUR. Dotace z Fondu soudržnosti Evropské unie činí 12,5 milionů EUR.

"Hlavním cílem modernizace čistírny odpadních vod Holice bylo vyhovět přísným požadavkům legislativy na kvalitu vypouštěných odpadních vod. Stavba probíhá za plného provozu bez odstávek čistírny, a to při plnění předepsaných odtokových limitů.“ říká Josef Fedák, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Čistírna odpadních vod (ČOV) Holice byla postavena v letech 1989-91. Původní čistírna by však již v roce 2010 nesplňovala náročné předpisy Evropské unie na kvalitu čistoty vypouštěných odpadních vod. Modernizací a intenzifikací ČOV bude dosaženo téměř zdvojnásobení její kapacity, což umožní napojení kanalizace z místních částí Holic - Podhráz, Podlesí-Kamenec a Staré Holice, ve kterých je v rámci projektu Labe-Loučná budována nová kanalizace a také dalších lokalit Holicka.

Modernizace ČOV přispěje k větší čistotě vod Ředického potoka a následně Labe, kam jsou vyčištěné odpadní vody vypouštěny. Zlepšení pocítí i obyvatelé v nejbližším okolí čistírny. Využití moderních technologií sníží dopad provozu čistírny na okolní bytovou zástavbu.

ČOV Holice je určena pro čištění odpadních vod přiváděných z města Holic a přilehlých obcí, jako např. Horních a Dolních Ředic a výhledově např. obce Ostřetín. Je vybavena technologií, která umožňuje odstraňování dusíkatých látek a fosforu z odpadní vody.

V rámci intenzifikace ČOV Holice je instalováno nové technologické vystrojení a provedena rekonstrukce některých stávajících zařízení. Dosavadní, technicky nevyhovující nadzemní linky, jsou demontovány. Nově je postavena biologická linka s oběhovou aktivací a denitrifikační částí a dále dvě nové dosazovací nádrže. Technologické zařízení ČOV bylo doplněno o odstředivku pro odvodnění kalu, který zbývá po vyčištění vody a o jeho hygienizaci. Byla zrekonstruována a doplněna dmychadla a s nimi související rozvody.

Modernizace ČOV Holice bude dokončena do konce září tohoto roku, kdy by rovněž měla být dostavěna kanalizace v místních částech města Holic. Celkové náklady na modernizaci čistírny dosáhnou částky 3,5 mil. EUR.

Zdroj:STAVITEL
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů