Čtvrtek, 1. prosince 2022

Most – čisté město

5. června 2009
Most – čisté město

MOST  Zanedbaná veřejná prostranství, černé skládky, hluk a prach z dopravy, znečištěná řeka, nedostatek kontejnerů na separovaný odpad, neposekaná tráva, psí výkaly. Možná chodíte kolem každý den. Někdy se nad tím pozastavíte, jindy vás to rozčílí, nakonec si  zvyknete. Dobře udržované plochy zeleně - oázy klidu v rušném městě, nové lavičky
a odpadkové koše, vyčištěné břehové porosty, cyklostezky, pěší zóny. Chodíte kolem každý den. Někdy se nad tím pozastavíte, jindy vás to potěší, nakonec si zvyknete. Ani jedno přitom není samozřejmostí, na kterou bychom si měli zvykat. Naším dobrým zvykem by se mohla stát všímavost. Všímejme si těch dobrých příkladů a upozorňujme na ty špatné. Ekologické centrum Most se o to snaží prostřednictvím projektu „Most – čisté město“.

Bezpochyby všichni bychom chtěli žít ve městě plném zeleně, laviček, pěších zón, cyklostezek,
ve městě, kde je dostatek dobře udržovaných stanovišť kontejnerů na separovaný odpad, trávníků, na které by se člověk mohl bez obav posadit a relaxovat. Avšak i když máme to štěstí, že v takovém městě žijeme, téměř vždy můžeme narazit na nějakou tu černou skládku, na nepořádek kolem kontejnerů, neudržované pozemky apod. S nešvary týkajícími se komunální ochrany životního prostředí se potýká prakticky každé město a obec. Mnohdy je na vině nedostatečná osvěta, lhostejnost a nevšímavost. Podstatné je všímat si nejen negativních věcí, ale i pozitivních příkladů. Zkuste se kolem sebe rozhlédnout, možná taková místa nevědomky míjíte a přitom mají svoji hodnotu.

Projekt „Most — čisté město“, který zahajuje Ekologické centrum Most při příležitosti mezinárodního dne životního prostředí, by měl poukázat jak na příklady dobré, tak špatné péče o životní prostředí v našem městě. Díky podpoře Statutárního města Most již byly spuštěny internetové stránky projektu a v současné době se připravují výukové materiály pro školy. Na internetové stránce www.cistemesto.ecmost.cz je možné najít „zelená“ a „černá“ místa s podrobným popisem stavu, návrhem opatření, fotodokumentací a mapovými výstupy. Cílem projektu je poukázat i na ta místa a problémy, o kterých se moc neví. Prozatím je zařazeno a zmapováno 16 černých a 8 zelených míst.

Z těch problematických to je např. lesopark Hrabák, autobusové nádraží nebo černé skládky při úpatí vrchu Špičák. Naopak z těch zelených je možné jmenovat areál Benedikt, park u kostela Nanebevzetí Panny Marie nebo park Střed u sportovní haly. Kromě zaměření na konkrétní lokality je projekt zaměřen i na jednotlivé tématické oblasti. Zvláštní pozornost bude věnována černým skládkám na území města, ale také třídění odpadů, zeleni, údržbě veřejných prostranství, informacím o přírodních zajímavostech.  

Projekt je založen na vzájemné spolupráci mezi veřejností, školami, podniky a veřejnou správou. „Naším cílem je zvýšit zájem a všímavost lidí a tímto způsobem odradit ty, kteří nemají respekt
k přírodě, od mnohdy nelegálního jednání. Současně chceme především v dětech vzbudit zájem
o prostředí, ve kterém žijí, o místa která možná bez povšimnutí míjejí při cestě do školy.“ uvedla Soňa Hykyšová, vedoucí ekologického centra. Právě zapojení škol hraje v projektu významnou roli. Nad každou z lokalit je možné vzít si jakýsi patronát. Podmínkou patronátu lokality není její úklid a fyzická péče o ní, i když aktivitě v tomto směru se meze nekladou. Smyslem je však především osvěta, pozornost věnovaná problematickým lokalitám a problematickému přístupu lidí k životnímu prostředí. „Součástí projektu je i příprava metodických materiálů zaměřených na začlenění patronátu lokality do výuky jednotlivých učebních předmětů. Jedná se o praktickou formu environmentální výchovy, navíc s využitím reálného městského prostředí. Domnívám se, že právě zaměření na lokální témata, konkrétní problémy, se kterými se město potýká, může posloužit jako základ pro chápání těch globálnějších problémů nejen v ochraně životního prostředí.“ dodala Hykyšová.

I když je patronát určen především školám, může tuto formu zapojení se do projektu zvolit i firma, jednotlivec nebo rodina. „Obracejí se na nás lidé, kteří nás informují o problémech ve městě. Často nám posílají fotografie černých skládek. Chtěli bychom jejich zájmu o své okolí využít právě v projektu Most – čisté město.“ doplnila Hykyšová. V projektu se počítá rovněž se zveřejňováním dobrých příkladů péče o životní prostředí ze strany místních podnikatelských subjektů.

Máte-li tip na nějaké místo, které by si z vašeho pohledu zasloužilo pozornost nebo chcete-li se sami na některou z lokalit zaměřit, obraťte se na bezplatnou linku ekocentra 800 195 342. Tu můžete využít i v případě, že Vás projekt zaujal a rádi byste podpořili jeho realizaci v plné šíři například formou sponzoringu či reklamy. Více informací o projektu „Most – čisté město“ najdete na internetových stránkách cistemesto.ecmost.cz. Kromě tohoto projektu připravuje mostecké ekocentrum v tomto roce také projekt zaměřený na domácí ekologii s názvem „Máme to vychytaný“.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

Budovatelů 2830, 434 37  Most, tel.: 476 703 992

www.ecmost.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů