Neděle, 4. prosince 2022

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 22. června 2009 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

22. června 2009
Co dnes projedná vláda

K projednání s rozpravou:

2.  
Nařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní  
č.j. 735/09  
Předkládá: ministr zemědělství 

K projednání bez rozpravy:

10.  
Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2008  
č.j. 885/09  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu 

23.  
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem pořádání soutěže na jízdních kolech na území I. a II. zón v oblasti masivu Lysé hory v rámci 13. ročníku sportovní akce pod názvem „Adrenalin Cup“ – extrémní závod štafet, která se má konat dne 27.6.2009 a dále za účelem vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace pro technické zajištění této akce  
č.j. 852/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 24.  
Žádost Domova pro seniory Frýdek-Místek o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Beskydy pro výjezd motorového vozidla na vrchol Lysé hory  
č.j. 853/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 25.  
Žádost TJ Sokol Dolní Kalná o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání 33. ročníku „Nočního výstupu na Sněžku“ na území KRNAP  
č.j. 854/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 26.  
Žádost organizace JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, střediska „ÚSVIT“ Děčín, o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku České Švýcarsko podle § 43, § 16 odst. 1 písm. c) a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro pořádání skautského tábora v letech 2009 až 2013 v lokalitě u Dolského mlýna na území Národního parku České Švýcarsko  
č.j. 855/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 27.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací Děvín-Kotel-Soutěska, Tabulová-Růžový vrch a Kočičí kámen, Pouzdřanská step-Kolby a Lednické rybníky za účelem výzkumu diverzity a rozšíření druhů dvoukřídlého hmyzu z čeledi dlouhososkovitých  
č.j. 856/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 28.  
Žádost firmy Martin Spišák a firmy Jiří Fiala o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem provozování přepravního servisu k objektům na území KRNAP  
č.j. 857/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 29.  
Změna usnesení vlády č. 1050 ze dne 20.8.2008, kterým byla povolena výjimka podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Žďárské vrchy, a to pro rozdělávání ohňů za účelem pálení klestu v lesním hospodářském celku LDO Přibyslav  
č.j. 858/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 30.  
Žádost subjektu Krkonoše – svazek měst a obcí o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Krkonošského národního parku podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to za účelem zajišťování kontroly a údržby značení cyklotras a zimních běžeckých tras na území KRNAP  
č.j. 859/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 31.  
Žádost Ateliéru i69 s.r.o., Mělník o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Přírodní rezervace Kokořínský důl pro stavbu rodinného domu, čistírny odpadních vod a studny na poz.p.č. 490/6 v k.ú. Kokořín investorů Tomáše Grepla, Pod Nouzovem 970/11, 197 00 Praha 9 a Ing. Radky Zuskové, Jižní 51, 270 01 Kněževes  
č.j. 860/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 32.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Josefa Láška, bytem Na Konečné 1024, 50009 Hradec Králové, za účelem vjezdu na účelové komunikace nacházející se na území KRNAP  
č.j. 861/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 33.  
Žádost Ing. Jana Čížka o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to pro vjezd a vstup za účelem malování obrazů na území Národního parku Šumava  
č.j. 862/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 34.  
Přírodní rezervace (PR) V bahnách - akce "Revitalizace Loděnice", žadatel Zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Vltavy, pracoviště Rakovník, Vojtěšská 303, 269 01 Rakovník  
č.j. 863/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 35.  
CHKO Lužické hory a NPR Jezevčí vrch - vstup za účelem odchytu živočichů v rámci výzkumu ekoetologie výra velkého, žadatelka RNDr. Zdeňka Mrlíková, Sídliště pod Ralskem 563, 471 24 Mimoň  
č.j. 864/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 36.  
Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjíždění a setrvání motorového vozidla mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, a to pro vjezd na Smrk k chatě Hubertka v souvislosti s účastí žadatele na mezinárodních radioamatérských závodech  
č.j. 871/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 37.  
Žádost Českého rybářského svazu, místní organizace Ostrava, o povolení výjimky z ochranných podmínek CHKO Poodří, podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, pro vjezd 2 motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace k sádkám ČRS v Polance nad Odrou a k Polanecké tůni 3  
č.j. 872/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 38.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) zákona pro Ing. Michaela Jarocha, Sokolská 258, 257 22 Čerčany za účelem vjezdu na účelovou komunikaci v trase Pec p. Sněžkou - Modrý Důl vedoucí k objektu č.p. 103 v k.ú. Pec p. Sněžkou nacházejícího se na území II. zóny KRNAP  
č.j. 873/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 39.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek národních přírodních rezervací Polabská černava, Hrabanovská černava, Libický luh, Žehuňský rybník a Kněžičky ke sběru brouků pro přípravu publikace „Seznam brouků (Coleoptera) Středního Polabí a Dolního Pojizeří“  
č.j. 875/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 40.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Čertoryje v CHKO Bílé Karpaty pro prof. RNDr. Jana Lepše, CSc, řešitele projektu Grantové agentury Akademie věd ČR č. IAA 601410805 zaměřeného na studium poloparazitických druhů rostlin  
č.j. 876/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 41.  
CHKO Kokořínsko, PR Kokořínský důl - výjimka pro akci "Mšeno - Romanov, vedení VN, TS, NN", z níž část stavby v k.ú. Mšeno je umístěna na pozemcích v PR, žadatel RP Technik, Rainer Pink, Máchova 1, 410 02 Lovosice v zastoupení investora ČEZ Distribuce a.s. Děčín  
č.j. 877/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 42.  
Žádost ČRS, MO Jistebník, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Poodří, za účelem výkonu rybářské stráže a rybářského práva  
č.j. 878/09  
Předkládá: ministr životního prostředí 

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů