Čtvrtek, 1. prosince 2022

Nápor autovrakov v akcii ,,šrotovné“ ich spracovatelia zvládli

24. června 2009
Nápor autovrakov v akcii ,,šrotovné“ ich spracovatelia zvládli

Z celkovo 42 200 autovrakov, ktoré odovzdali občania na spracovanie v rámci ,,šrotovného“ bolo najviac vo veku 15-20 rokov (31,5 %) a 20-25 rokov (28,8 %). Priemerný vek odovzdaných áut predstavoval 21 rokov. Najviac bolo škodoviek, až 26 736, s priemerným vekom 22 rokov, nasledoval VAZ (2786 ks, 26 rokov) a Fiat (2570 ks, 20 rokov). Fyzické osoby odovzdali 92 % a právnické 8 % áut. Najčastejšie odovzdávali autá vlastníci vo vekovej skupine 50-59 rokov (28,5 %). Ešte aj najstaršia skupina nad 80 rokov odovzdala 1,75 % (715) áut.

Najúspešnejším autorizovaným spracovateľom autovrakov je Kovod Recycling, a.s., Banská Bystrica, ktorý v rámci šrotovného prevzal 11 027 starých vozidiel. Väčšina autovrakov bola aj spracovaná, ale podľa odhadov väčšia časť surovín zo spracovaných áut je stále u autorizovaných spracovateľov. Podľa informačného systému eZAP bolo do 31.mája 2009 prevzatých spracovateľmi 52 207 kusov starých vozidiel. Za tie vyplatil Recyklačný fond občanom príspevky vo výške 1 732 750 EUR a spracovateľom vozidiel o niečo nižšiu sumu - 1 545 423 EUR, lebo nie všetci majú s fondom uzavretú rámcovú zmluvu. V tomto roku by sa malo spracovať odhadom celkovo cca 67 000 vozidiel, za ktoré fond vyplatí cca        992 000 EUR. Informoval o tom predseda Správnej rady Juraj Dlhopolček.

,,Napriek žiadostiam spracovateľov o zdvojnásobenie príspevkov za likvidáciu autovrakov, súčasné možnosti Recyklačného fondu to nedovoľujú. Kapacity na zber a likvidáciu autovrakov sú v SR dostatočné. Predstavujú možnosť spracovať cca 100 000 autovrakov ročne, pritom vlani sa spracovalo 37 209 vozidiel. Zber a likvidácia autovrakov je trvalou záležitosťou, pretože je žiadúce obmieňať vozový park pravidelne po uplynutí určitej doby presahujúcej 10 rokov. U nás však jazdia aj 25 a viac ročné autá a značný zdroj druhotných surovín je aj v nákladných automobiloch a poľnohospodárskych strojov. Zdroj autovrakov teda existuje  a tým bude tento typ podnikania zaujímavý. Preto spracovatelia naďalej pribúdajú. Otázne je, či sa noví podnikatelia presadia v terajšej zavedenej konkurencii. Slovensko je však otvorenou trhovou ekonomikou a nikomu nemôžeme zakázať podnikať v tomto odbore“, konštatoval J. Dlhopolček

Ďalej poukázal na to, že s podporou Recyklačného fondu sa na Slovensku podarilo vybudovať efektívne fungujúci systém komplexného zberu a spracovania starých vozidiel. Kým v roku 2004 sa spracovalo iba 723 kusov starých vozidiel, v roku 2008 už spracovatelia zozbierali a spracovali spomínaných 37 209 kusov starých vozidiel (z toho 25 769 škodoviek). Vlaňajšie výsledky predstavovali 32 %-ný medziročný nárast. Od začiatku roku 2009 bolo odovzdaných na spracovanie 49 698 starých vozidiel. Spracovatelia dostali za ich spracovanie v roku 2008, vo forme nárokovateľných príspevkov, takmer 2,25 mil. EUR (67,9 mil. Sk). Za 7 rokov svojho pôsobenia Recyklačný fond podporil zo sektoru vozidiel 42 jednokomoditných projektov za viac ako 22,8 mil. EUR a 36 viackomoditných projektov za viac ako 2,6 mil. EUR.

Recyklačný fond sa v priebehu svojho pôsobenia významne podieľal na vytváraní nevyhnutných technických i systémových predpokladov pre efektívne spracovanie starých vozidiel. Významne podporoval a podporuje rozširovanie zberových kapacít, ako aj kapacít zabezpečujúcich ich spracovanie v súlade s Programom odpadového hospodárstva Slovenska do roku 2010. Vďaka realizácii projektov podporených fondom sa každoročne úmerne zvyšuje  objem zberu a spracovania. ,,Najlepším príkladom je nedávna situácia v likvidácii autovrakov. V súčasnosti pôsobí na Slovensku 30 autorizovaných prevádzok na spracovanie starých vozidiel a sieť zberných miest. Týchto 30 spracovateľov stihlo v dvoch vlnách  šrotovného odobrať a zo značnej časti aj zlikvidovať, pod neuveriteľným náporom tisícok motoristov, desaťtisíce ojazdených áut. Ukázalo sa, že filozofia najprv vybudovať dostatočné kapacity na spracovanie vyseparovaných surovín a až potom sa sústrediť na zabezpečenie čo najvyššieho percenta separácie, bola správna. O železný šrot majú jeho slovenskí spracovatelia - Železiarne Podbrezová, a.s., a US Steel Košice, s.r.o., stále záujem. Problémom je cena. Stále však platí, že spracovatelia vyplácajú občanom za odovzdanie starého vozidla určeného na likvidáciu motivačný príspevok 33,19 EUR, ktoré im následne vypláca Recyklačný fond. Ďalších 33,19 EUR dostane spracovateľ od Recyklačného fondu na úhradu prevádzkových nákladov“, konštatoval J. Dlhopolček.

Dodal, že v súčasnosti vedia spracovatelia zhodnotiť cca 70 % zo starého vozidla, stále však absentuje spracovanie autoskiel a plastových súčastí.  V autovrakoch je cca 70 % železa, cca 9 % neželezných kovov a asi 21 % nekovov, čo sú  plasty, kvapaliny, guma, sklo a ostatný materiál. Spracovateľské firmy rozoberajú staré vozidlá demontážou a vytriedené materiály - železný šrot, hliníkový odpad a elektronické komponenty, postupujú na ďalšie spracovanie oprávneným odberateľom (recyklátorom).

Medzi najväčšie projekty na spracovanie starých vozidiel, podporené 
z Recyklačného fondu, patria projekty spoločnosti KOVOD RECYCLING, s. r. o., Banská Bystrica. Sídlo firmy je v Banskej Bystrici, ale podpora sa týkala projektov realizovaných po celom Slovensku. Nasleduje spoločnosť ŽP EKO QELET, a. s., Martin,  ktorá dostala dotácie  na spracovanie karosérií a kovového odpadu pre svoje prevádzky v Žiline a Hliníku nad Hronom a firma AUTO - AZ, s. r. o., Zohor. Okrem podpory zberu a spracovania starých vozidiel, poskytol dotáciu Recyklačný fond aj Združeniu automobilového priemyslu (ZAP) SR na realizáciu informačného systému eZAP, ktorý slúži pre potreby verejnosti, spracovateľov starých vozidiel, výrobcov a zástupcov výrobcov vozidiel. Úspešnosť spracovania údajov o vyradených vozidlách v systéme eZAP, voči celkovo vyradeným z evidencie, dosiahla vlani 95 %.

Tlačová informácia Recyklačného fondu

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů