Pátek, 9. prosince 2022

Česká republika podepsala přístupovou dohodu s organizací EUMETSAT

23. června 2009
Česká republika podepsala přístupovou dohodu s organizací EUMETSAT

Česká republika dnes podepsala přístupovou dohodu a stala se tak plnoprávným členským státem Evropské organizace pro využívání meteorologických družic - EUMETSAT. Dohodu podepsali ministr životního prostředí České republiky Ladislav Miko a generální ředitel organizace EUMETSAT Lars Prahm.

Česká republika se stane plnoprávným členským státem organizace EUMETSAT nejpozději v roce 2010 poté, co od března roku 2005 měla postavení spolupracujícího státu. Dr. Prahm přistoupení České republiky uvítal slovy: “Organizace EUMETSAT se snaží odrážet členství v Evropské unii.
 Tím, že se stává členským státem organizace EUMETSAT během svého předsednictví EU, Česká republika podporuje naplňování tohoto cíle.“

Jako členský stát se Česká republika plně zapojí do rozhodování EUMETSAT a její podniky se budou moci ucházet o zakázky v rámci této organizace. Zároveň si zachová neomezený přístup ke všem údajům a výstupům ze sítě EUMETSAT pro své oficiální činnosti, které využívala již jako spolupracující stát. Česká republika se bude účastnit všech povinných programů organizace EUMETSAT.

Ladislav Miko uvedl: „Česká republika se stane členským státem organizace EUMETSAT poté, co jako spolupracující stát ukončí pětileté přechodné období v souladu s Dohodou o statusu spolupracujícího státu z roku 2004. Tento krok má velký význam, neboť plné členství v organizaci EUMETSAT nám umožňuje sdílet veškeré údaje a informace potřebné ke zkvalitnění našich meteorologických služeb, jako jsou protipovodňová ochrana a prevence“.

Lars Prahm připomněl, že Česká republika byla v roce 1992 prvním nečlenským státem, který uzavřel s organizací EUMETSAT dohodu o využití údajů:  „Dosažení plnoprávného členství je posledním milníkem v tomto dlouhodobém partnerství.“


O organizaci EUMETSAT

Údaje a výstupy z družic organizace EUMETSAT významně přispívají k předpovídání počasí a monitorování světového klimatu.

Evropská organizace pro využívání meteorologických družic je mezivládní organizací se sídlem v Darmstadtu v Německu a má v současnosti 23 evropských členských států (Rakousko, Belgie, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko a Spojené království) a sedm spolupracujících států (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Island, Litva, Polsko a Rumunsko).

Organizace EUMETSAT provozuje nad Evropou a Afrikou geostacionární družice Meteosat-8 a -9 a nad Indickým oceánem družice Meteosat-6 a -7.


Metop-A, první evropská polární orbitální družice byla vypuštěna v říjnu 2006 a provozní údaje přináší od 15. května 2007.

Jason-2, oceánská družice provádějící altimetrická měření, jež byla vypuštěna dne 20. června 2008, doplnila mise prováděné organizací EUMETSAT o povrchovou topografii oceánů.

Přeji příjemný den

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Ministerstvo životního prostředí

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů