Pátek, 9. prosince 2022

Oznámení o návrhu vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně

28. června 2009
Oznámení o návrhu vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně

Území navrhované k zvláštní územní ochraně ponese název "Chýnovská jeskyně" a bude vyhlášeno v kategorii národní přírodní památka.

Navrhovaná Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Tábor, v katastrálním území Dolní Hořice. Podrobný seznam parcel podle aktuálního stavu katastru nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou je v dokumentaci. Předpokládaná celková výměra navrhované památky je přibližně 29,650 ha.

Vymezení hranic památky je zakresleno v katastrální mapě, která je přílohou dokumentace. S podrobně zpracovaným návrhem na vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně, včetně zákresu hranic památky v katastrální mapě je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Ministerstvu životního prostředí - odboru zvláště chráněných částí přírody (Vršovická 65, 100 10 Praha 10), v pracovních dnech (pondělí - pátek) v době od 8.00 do 16.00 hod nebo na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí v kapitole "Poskytování informací - úřední deska" a dále na AOPK ČR - Správě CHKO Blaník (Vlašimská 8, 257 06 Louňovice pod Blaníkem).

Cílem ochrany dotčeného území je zachování unikátního krasového systému vytvořeného v hrubozrnných krystalických vápencích a nekrasových horninách moldanubika a zachování podmínek největšího evropského přirozeného zimoviště netopýra řasnatého a dalších letounů.

Území navrhované k zvláštní územní ochraně ponese název "Chýnovská jeskyně" a bude vyhlášeno v kategorii národní přírodní památka.

Navrhovaná Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně se nachází v Jihočeském kraji, v okrese Tábor, v katastrálním území Dolní Hořice. Podrobný seznam parcel podle aktuálního stavu katastru nemovitostí dotčených navrhovanou ochranou je v dokumentaci. Předpokládaná celková výměra navrhované památky je přibližně 29,650 ha.

Vymezení hranic památky je zakresleno v katastrální mapě, která je přílohou dokumentace. S podrobně zpracovaným návrhem na vyhlášení Národní přírodní památky Chýnovská jeskyně, včetně zákresu hranic památky v katastrální mapě je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Ministerstvu životního prostředí - odboru zvláště chráněných částí přírody (Vršovická 65, 100 10 Praha 10), v pracovních dnech (pondělí - pátek) v době od 8.00 do 16.00 hod nebo na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí v kapitole "Poskytování informací - úřední deska" a dále na AOPK ČR - Správě CHKO Blaník (Vlašimská 8, 257 06 Louňovice pod Blaníkem).

Cílem ochrany dotčeného území je zachování unikátního krasového systému vytvořeného v hrubozrnných krystalických vápencích a nekrasových horninách moldanubika a zachování podmínek největšího evropského přirozeného zimoviště netopýra řasnatého a dalších letounů.

Zdroj:Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů