Pátek, 2. prosince 2022

Brněnské výzkumné centrum Recetox bude monitorovat ovzduší celé Evropy

24. června 2009
Brněnské výzkumné centrum Recetox bude monitorovat ovzduší celé Evropy

V rámci jednání expertů pro monitoring Úmluvy o dálkovém příhraničním transportu látek znečišťujících ovzduší OSN výzkumné centrum Masarykovy univerzity Recetox oficiálně představilo svou novou iniciativu zaměřenou na dlouhodobé sledování perzistentních organických polutantů ve volném ovzduší celého evropského kontinentu. Jednání expertů probíhá od 15. do 19. června v Paříži.

Zkušenosti získané díky světově unikátní národní monitorovací síti Monet budou využity na více než 50 místech Evropy a přispějí k vytvoření budoucí celoevropské sítě využívající zkušeností brněnského centra Recetox. Úvodní část projektu Monet - Europe byla zahájena 30. března ve 44 zemích a poběží po dobu jednoho roku. Výzkumné centrum Recetox bude realizovat odběry vzorků, jejich analýzy a vyhodnocení.

"Pro naše výzkumné centrum to znamená další významný příspěvek k realizaci závěrů mezinárodních úmluv regulujících problematiku těchto nebezpečných látek a zviditelnění vědecko-výzkumné a aplikační činnosti našeho centra. Tento projekt se realizuje v rámci výzkumného záměru Inchembiol ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy," uvedl Ivan Holoubek, ředitel výzkumného centra Recetox.

Monet je národní monitorovací síť pro stanovení polutantů ve volném ovzduší metodou takzvaného pasivního vzorkování. V současné době je tento způsob zvolen oficiálním nástrojem celosvětového monitoringu a Recetox je při jeho využívání strategickým partnerem i v dalších regionech. Na základě pasivního vzorkování byl tento relativně jednoduchý nástroj použit ve všech 22 zemích střední a východní Evropy, ve dvou zemích střední Asie, na Fidži i v 16 zemích Afriky.

Recetox, výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii, je od roku 2007 samostatným ústavem Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Existuje pod anglickou zkratkou Recetox (Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology). Zabývá se problematikou znečištění životního prostředí toxickými látkami, jejich výskytu a vlivu na životní prostředí a studiu jejich účinků na člověka i na ostatní živé organismy v ekosystému. Od května je oficiálně jmenováno Regionálním POPs centrem pro státy střední a východní Evropy a Střední Asie. V rámci Stockholmské úmluvy se tak stalo oficiálním zástupcem 28 států v otázkách persistentních organických populantů (POPs). Působí jako vědecký a technický most mezi zeměmi východní a západní Evropy.

http://www.webreporter.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů