Neděle, 27. listopadu 2022

Vodárna Plzeň má problémy s kvalitou vody

24. června 2009
Vodárna Plzeň má problémy s kvalitou vody

V posledních několika týdnech zaznamenala VODÁRNA PLZEŇ a.s. zhoršení kvality surové vody v řece Úhlavě, ze které vyrábí pitnou vodu Úpravna vody Homolka. Konkrétně se v řece objevuje nestandardní množství několika pesticidních látek.

Jednou z možných příčin mohou být četné srážky, které z okolí řeky stahují postřiky z polí. „V rámci řešení problému jsme proto oficiálními dopisy požádali o spolupráci při hledání zdroje znečištění vody mimo jiné Povodí Vltavy, Státní rostlinolékařskou správu, Zemědělskou vodohospodářskou správu a také zemědělská družstva hospodařící v blízkosti řeky Úhlavy,“ říká vedoucí úseku pitných vod Ing. Kretek. Podle Ing. Kretka jsou tyto látky součástí herbicidních přípravků. „ V rámci klasifikace pesticidů jsou mezi těmi nejméně rizikovými. Negativní důsledky na lidský organismus nejsou známy, nicméně na jejich výskyt je nutné reagovat.“ Zjištění výskytu nestandardního množství těchto látek je výsledkem velmi podrobného sledování kvality vody. „Například ještě v roce 1996 sledovala společnost výskyt 6 druhů pesticidů, zatímco v letošním roce už je to 46 druhů. Příslušná vyhláška přitom neuvádí přesný seznam pesticidních látek, které mají být v pitné vodě sledovány.,“ uvádí Ing. Kretek. VODÁRNA PLZEŇ a.s. na řešení problému intenzivně spolupracuje také s vlastníkem infrastruktury, tedy městem Plzeň, odpovědnými orgány a dalšími institucemi. Stávající proces úpravy není totiž pro zadržení těchto látek stoprocentně účinný, u jejich průniku do pitné vody záleží právě na aktuální koncentraci ve zdroji vody. Jedním z technologických řešení je doplnění filtrace přes granulované aktivní uhlí. O její instalaci jedná VODÁRNA PLZEŇ a.s. se zástupci města.

http://www.cestyplzenskehokraje.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů