Pátek, 2. prosince 2022

Vylepšete Směrnici o průmyslových emisích, vzkazují občanská sdružení české vládě

24. června 2009
Vylepšete Směrnici o průmyslových emisích, vzkazují občanská sdružení české vládě

PRAHA -  Organizace zaměřené na ochranu životního prostředí sdružené v celoevropské síti EEB - European Environmental Bureau, stejně jako signatáři dnes odeslaného dopisu české vládě, zásadně odmítají snahy zájmových průmyslových svazů o oslabení legislativy, jež má chránit životní prostředí. Sdružení Arnika společně s dalšími organizacemi vyzvalo (1) vybrané členy Vlády ČR, aby podpořili přijetí kvalitního návrhu Směrnice o průmyslových emisích (2). „Důsledná aplikace nejlepších dostupných technologií (BAT) v provozech bez zbytečných výjimek, následné stanovení emisních limitů v souladu s nejlepšími technologiemi a jejich dodržování při povolování provozu průmyslových podniků – to jsou některé z našich hlavních požadavků na znění nové Směrnice o průmyslových emisích. Ta má nahradit šest současných legislativních předpisů EU včetně Směrnice o integrované prevenci znečištění (IPPC) anebo Směrnice o spalování odpadů. Nebude-li nová směrnice důsledná, nesplní hlavní cíl trvalého snižování zátěže životního prostředí toxickými látkami a ve svém důsledku to povede k vyšším nákladům na odstraňování škod napáchaných průmyslem,“ říká vedoucí kampaně Budoucnost bez jedů RNDr. Jindřich Petrlík.

Návrh směrnice, který již byl schválen v Evropském parlamentu, by se měl ve čtvrtek 25. června projednávat v rámci Rady EU pro životní prostředí. Ta jej svým zásahem ještě může ovlivnit. O to se však snaží i průmysl, který návrh směrnice zcela odmítá. Podle předsedy mezinárodní obchodní komory v ČR Jaromíra Drábka by směrnice mohla vést ke snížení produktivity a konkurenceschopnosti, nadměrnému zvýšení nákladů, ztrátě flexibility. S tím Petrlík nesouhlasí: „Již teď musí podniky v rámci současného povolovacího procesu IPPC (3) plnit řadu limitů a ekologických opatření. Návrh směrnice o emisích z průmyslových podniků nepřichází s ničím novým. Naopak, pokud by byla schválena směrnice, která umožní získat povolení pro podniky nezohledňující nejlepší dostupné technologie, vytvoří se tak nerovné podmínky v rámci EU a zároveň to sníží ambice zlepšovat stav životního prostředí. Neschválení směrnice jako takové, jak k tomu vyzývá průmysl, by bylo krokem zpět i oproti současnému stavu.“

Díky povolování jednotlivých provozů v rámci IPPC došlo na území ČR k přechodu na pokrokovější  technologie, díky kterým se snížila zátěž životního prostředí. „Příkladem jsou Spolana Neratovice a Spolchemie v Ústí nad Labem, kde se k výrobě chloru používá zastaralý postup amalgamové elektrolýzy. Ten je zdrojem úniků jedovaté rtuti a kontaminace okolí včetně ryb v Labi a jeho přítocích (4). Díky procesu IPPC musí do konce roku 2014 (Spolana), respektive 2012 (Spolchemie) tuto metodu nahradit jinou technologií, která je šetrnější k životnímu prostředí,“ říká Petrlík.

Výzva, pod kterou se společně s Arnikou připojily asociace ekologických nevládních organizací Zelený kruh,  Hnutí Duha a Greenpeace,  je adresován předsedovi vlády, ministru životního prostředí, ministru průmyslu a obchodu a ministru zahraničních věcí.

Tisková zpráva sdružení Arnika

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů