Úterý, 6. prosince 2022

Co dnes projedná vláda

Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČR, která se koná v pondělí 29. června 2009 v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E.Beneše 4

29. června 2009
Co dnes projedná vláda

 10.  
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 08/24 "Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Energetický regulační úřad a hospodaření v rámci této kapitoly"  
č.j. 919/09  
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Energetického regulačního úřadu  
Přizván: J. Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu

 16.  
Zpráva o průběhu zahlazování následků hornické činnosti v roce 2008 podniků DIAMO, státní podnik, a Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
č.j. 914/09  
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

K projednání bez rozpravy:

29.  
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných podmínek KRNAP uvedených v ustanovení § 16, odst. 1, písm. d) a odst. 2, písm. a) zákona pro Vodohospodářské služby RT, s.r.o. Vrchlabí za účelem stavby čistírny odpadních vod v lokalitě Bufet na Rozcestí na území I. zóny KRNAP a vjezdu vozidel k této stavbě  
č.j. 898/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 30.  
Žádost pana Mgr. Stanislava Dvořana, Hrádek nad Nisou, o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Lužické hory, pro konání cyklistického závodu „Hrádecký triatlon“  
č.j. 899/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 31.  
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Labské pískovce podle § 43, § 26 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 2 písm. a) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pro Ředitelství vodních cest ČR, Vinohradská 184, Praha 3, pro vjezd a setrvávání s motorovými vozidly mimo silnice a místní komunikace a umístění stavby v I. zóně CHKO Labské pískovce  
č.j. 900/09  
Předkládá: ministr životního prostředí  

 32.  
Žádost pana Michala Kulíška o povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Jizerské hory, pro povolení vjezdu a setrvávání sněžného skútru v úseku Kořenov – Polubný  
č.j. 901/09  
Předkládá: ministr životního prostředí 

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů