Neděle, 27. listopadu 2022

Aktualizace finančních modelů pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury

26. června 2009
Aktualizace finančních modelů pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury
Stručná informace o úpravách finančních modelů a souvisejících dokumentů a o plánovaném zjednodušení těchto nástrojů.

Evropská komise posoudila v období říjen 2008 - červen 2009 „Finanční model pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury" (dále jen „FM") a související „Vyrovnávací nástroje pro tvorbu cen pro vodné a stočné" (dále jen „VN").  V reakci na posouzení došlo k aktualizaci těchto nástrojů tak, aby odrážely kompromis dosažený mezi ČR a Evropskou komisí.  Aktualizované verze (FM v3.2.1 a VN v1.1.2) proto nahrazují verze FM 3.0.5 a VN 1.0.3, které byly vyvěšeny na stránkách www.opzp.cz v červenci 2008. 

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí si uvědomují, že je žádoucí tyto nástroje zjednodušit a z tohoto důvodu bude FM nahrazen jednodušším modelem v průběhu července 2009. Tento model bude nadále fungovat se stávajícím VN, který bude doplněn v průběhu července o modul pro dvousložkovou cenu.  V srpnu bude zveřejněn zjednodušený VN pro standardní použití u jednoduchých provozních smluv.

Je nutné zdůraznit, že použitím FM v3.2.1 a aplikací buď VN v1.1.2 nebo obdobného postupu (použití VN není povinné) dojde k naplnění podmínek OPŽP v oblasti cenotvorby.  Pro žadatele, kteří nemohou čekat do zveřejnění zjednodušeného FM (a VN), je možnost pokračovat s použitím zde zveřejněných verzí.  Pokud je to časově možné, je doporučeno ovšem počkat do zveřejnění zjednodušených verzí v létě.

Hlavní změny oproti verzím FM 3.0.5 a VN 1.0.3 jsou následující:
  • Aktualizace VaPNaK [změna FM]
  • Zahrnutí odpisů na základě vstupu uživatele, nikoliv na základě průměrných životností majetku [změna FM]
  • „Vyrovnání" výlučně sodběrateli, nikoliv svlastníkem (např. zdůvodu jiného než plánovaného objemu vody dodané) [změna VN]
  • Drobná grafická zlepšení [změna FM a VN]

Autor: Jitka Švecová, referentka, oddělení projektové podpory

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů