Neděle, 27. listopadu 2022

Rozšíření skládky v Ďáblicích? Zastupitelé mají na stole návrh občanů na referendum.

29. června 2009
Rozšíření skládky v Ďáblicích? Zastupitelé mají na stole návrh občanů na referendum.
Podpisy 847 lidí požadujících referendum dostala radnice Městské části Praha – Ďáblice. Občany pobouřil plán na rozšiřování tamní skládky komunálního odpadu, která je už dnes největší v České republice. Ačkoliv skládka měla být uzavřena, magistrát si to nyní rozmyslel a chtěl by na ni vozit další tuny odpadu ještě patnáct let (1). O vyhlášení místního referenda by mělo jednat zastupitelstvo městské části na svém dnešním zasedání právě na základě žádosti občanů o zařazení daného bodu na program jednání.


Podle zákona je zastupitelstvo městské části o velikosti do tří tisíc obyvatel povinno vyhlásit místní referendum, pokud o to písemně požádá 30 % oprávněných voličů. To se právě stalo. „Nesouhlasíme s dalším provozem skládky, protože už 16 let představuje velkou zátěž pro naše životní prostředí,“ říká Táňa Dohnalová z Občanského sdružení pro Ďáblice, které iniciovalo podpisovou akci za referendum (2).


Zastupitelstvo městské části bude jednat dnes od 18 hodin v atriu Základní školy U Parkánu 17/11, Praha 8. Zda se však podaří zařadit na jeho program vyhlášení referenda, je zatím nejisté. Obyvatelé Ďáblic jsou přitom zajedno se svou radnicí. Ta vydala již v prosinci 2008 usnesení, kterým odmítá rozšiřování skládky a požaduje její uzavření po naplnění 26. sekce druhé etapy skládky.


„V Praze, ale ani v celé České republice zatím nejsou referenda běžnou součástí komunální politiky. Proto je významné, že se v Ďáblicích podařilo shromáždit potřebný počet podpisů,“ řekl právní expert Centra pro podporu občanů sdružení Arnika Lukáš Matějka. „Pokud se občané vyjádří proti rozšiřování skládky, bude toto přání závazné pro všechna budoucí rozhodnutí zastupitelstva městské části,“ doplnil právník.


„Naším cílem je podpořit postoj radnice nezpochybnitelným vyjádřením přání občanů městské části. Myslíme si, že výsledek referenda dopadne jednoznačně proti rozšíření skládky. To by mělo být jasným poselstvím pro magistrát, aby řešil nakládání odpadů na území Prahy jiným způsobem,“ vysvětlila Táňa Dohnalová z Občanského sdružení pro Ďáblice, které dlouhodobě vyjadřuje nespokojenost a obavy ze skládky. Ke změně územního plánu, která je podmínkou pro rozšíření skládky, bylo předáno na Magistrát téměř 400 nesouhlasných vyjádření jednotlivých občanů z Ďáblic.


Jak vysvětluje Milan Havel, odborník na problematiku odpadů z programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika, další provoz Ďáblické skládky je nevhodný a řešení je třeba hledat jinde: "Zlepšením koncepce nakládání se stavebním odpadem, který tvoří podstatnou část odpadu na skládce v Ďáblicích, či s velkoobjemovým odpadem by bylo možné kapacitu skládek lépe využít. A vedení Prahy by si mělo uvědomit, že skládkových kapacit je nedostatek, a proto je nezbytné minimalizovat množství odpadu na ně ukládané," dodal Havel. „Skládkování a spalování ve spalovnách jsou dva nejhorší způsoby řešení odpadového hospodářství. Ve světě se dnes prosazují moderní koncepty nového využití odpadu, recyklace nebo model takzvaného zero waste – nulového odpadu. Pokud chce být Praha moderní metropolí, měla by se vydat touto cestou. Naopak rozšiřování kapacity skládky by na dalších patnáct let znemožnilo progresivní přístup k odpadům,“ uvedl Milan Havel z Arniky.

Zdroj: Arnika - Centrum pro podporu občanů

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů