Čtvrtek, 1. prosince 2022

Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic

28. června 2009
Politika územního rozvoje ČR - trojský kůň výstavby předražených dálnic
Vláda bude na svém pondělním zasedání /1 jednat o návrhu Politiky územního rozvoje (PUR), který předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj /2. Ekologický právní servis (EPS) a řada dalších občanských sdružení v otevřeném dopise ministrům kritizují návrh Politiky a žádají, aby byl ministerstvu vrácen k přepracování 3/. EPS se ve svém požadavku opírá o více než 9000 kritických připomínek veřejnosti a o hlas více než desítky obcí a nevládních organizací. /4

"Politika obsahuje množství kontroverzních a drahých projektů, které mají být hrazeny z veřejných prostředků. Hrozí že stavby, které vláda ministerstvu dopravy nedávno seškrtala, se takto zadními vrátky ocitnout zpět na listině kandidátů na státní podporu" říká právník Pavel Doucha z EPS. "Namísto toho, aby zodpovědná ministerstva hledala systémové řešení, snaží se o zabetonování seznamu drahých dopravních projektů ve formě územně plánovacího dokumentu, který bude závazný pro kraje i obce" dodává Doucha.

Vláda dala před nedávnem signál Ministerstvu dopravy, že je na čase začít šetřit a soustředit se na skutečné priority. Došlo tak na slova NKÚ a Evropské komise - a také mnoha nevládních organizací - kteří kritizují skutečnost, že v ČR dochází k plýtvání a netransparentnímu utrácení veřejných prostředků při stavbě silnic a dálnic. /5, 6, 7 Klíčovým důvodem nehospodárnosti rezortu dopravy je přitom skutečnost, že zde už od 90tých let chybí dopravní koncepce, v jejímž rám! ci by došlo k posouzení reálných potřeb a k objektivnímu zhodnocení jednotlivých záměrů z hlediska jejich socio-ekonomického přínosu. Na toto posouzení by mohlo navázat stanovení priorit připravovaných staveb a pořadí jejich výstavby. Tím by také došlo ke snížení zátěže státního rozpočtu. /8

Politika územního rozvoje, vzniklá ve spolupráci silného tandemu Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva dopravy, se ale tváří, že finanční krize neexistuje. Dokument předkládá seznam rozsáhlých a drahých projektů které mají být hrazeny z veřejných prostředků. "Díky takto koncipované PUR dojde k "zabetonování" kontroverzních projektů a jejich prostému přenesení na úroveň krajských územních plánů bez další diskuze a posuzování alternativ. S podobnou praxí úřadů mají nevládní organizace bohaté zkušenosti", říká Doucha. Příkladem může být jihomoravská R 52 - přestože nedošlo k posouzení všech reálně v úvahu připadajících variant, silnice se připravuje právě s odkazem na územní pl! án. 9/ Takzvaná Alternativní koncepce budování dopravní sítě v! JMK, kt erou předložily nevládní organizace, by přitom představovala úsporu až cca 30 mld. /10/

EPS se domnívá, že předpokladem pro zahrnutí plánů na výstavbu dopravní infrastruktury do Politiky územního rozvoje je vnik koncepce na úrovni Ministerstva dopravy, která umožní koncentrovat omezené finanční prostředky na projekty, které mají největší socioekonomický přínos. 11/ Současný návrh Politiky je zapotřebí přepracovat tak, aby neobsahoval označení konkrétní dopravních staveb, které by předcházelo procesu zhodnocení jejich reálného přínosu a posouzení alternativ.


Mgr. Pavel Doucha
Ekologický právní servis o.s.
Převrátilská 330
390 01 Tábor

tel.: 381 253 904
fax.: 381 253 910

email: pavel.doucha@eps.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů