Pátek, 2. prosince 2022

Nový anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje na webu SFZP

Na webových stránkách Státního fondu životního prostředí je zdarma k dispozici Anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje.
12. červenece 2009
Nový anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje na webu SFZP

Odborná i laická veřejnost může od 1. července 2009 zdarma využívat Anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje. Slovník je k dispozici na stránkách SFŽP.

Slovník je v současné době nejucelenější a nejobsažnější slovníkové dílo svého druhu v ČR. Heslář bude průběžně doplňována o pojmy, které vyhledávací systém zaznamená jako nenalezené.  Slovník je díky zařazeným definicím výbornou pomůckou pro překladatele, tlumočníky, studenty i odborníky, pracovníky státní správy, firem i neziskových organizací, kteří pracují v oblasti životního prostředí.

Uživatel zadá hledaný termín a fulltextový vyhledávač najde všechna hesla, která obsahují dané slovo či jeho část. V anglicko-české části hesla obsahují vedle anglického a českého ekvivalentu i výslovnost (u naposledy zařazených hesel se bude ještě průběžně doplňovat), definici v angličtině (v případě důležitých nebo obtížných pojmů) a také synonyma a pomocné termíny, které uživatele přivedou k dalším souvisejícím pojmům zařazeným do slovníku. Zájemci tak při hledání určitého pojmu mohou dohledat i řadu termínů, které s hledaným slovem přímo souvisejí.

Uživatelé zde na jednom místě najdou termíny z těchto tematických oblastí: ekologie, biodiverzita, ochrana přírody, udržitelný rozvoj (včetně sociálních aspektů), ekosystémy, environmentální management, energetická účinnost, odpovědnost firem, fair trade, globální změny klimatu, populace, lesnictví, radioaktivita, mezinárodní instituce, indikátory, materiálové toky, analýza životního cyklu, ekologická architektura, vodní hospodářství, ochrana ovzduší, hluk, zemědělství ve vazbě na životní prostředí, odpady, dobrovolné nástroje, IPPC, rozvojová problematika a další.

Na přípravě slovníku se podílelo celkem 15 předních českých odborníků. Projekt byl financován z prostředků Operačního programu Infrastruktura, jeho realizátorem je společnost SPF Group. Softwarovou aplikaci zajistila společnost REWIN, s.r.o.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů