Neděle, 27. listopadu 2022

Silnice postižené povodní

Zpráva o rozsahu škod na pozemních komunikacích ve správě ŘSD ze dne 30. 6. 2009.
9. červenece 2009
Silnice postižené povodní

Správa Praha

 • Silnice R 10 pravá strana km 26 devastace odvodnění.

Odhad nákladů 2.500 tis. Kč.

Správa České Budějovice

 • Silnice I/4 Vimperk - Čkyně

- výjezd z Vimperka směr Strakonice došlo k odplavení krajnice s částí vozovky v délce 50 m,

- u lomu Buškovice došlo k utržení svahu, krajnice a podemletí I/3 vozovky v délce cca 50m,

- za odbočkou na Výškovice došlo k odplavení opěrné zdi a následné odplavení celé konstrukce vozovky v jednom jízdním pruhu v délce cca 120 m,

- odbočka na nádraží Bohumilice - došlo k narušení opěrné zdi v délce 100 m a vyplavení krajnice, porušené svodidlo, narušené asfaltové vrstvy v prostoru křižovatky.

Předběžný odhad nákladů cca 25.000 tis. Kč

 

Správa Brno

 • D1 km 307 – 310 - částečně podemletý most v km 307, dále poškozená kanalizace, odvodňovací žlaby, zničené oplocení. Odbočení na Poštát – rampa byla zprůjezdněna 24. 6. 2009. Doprava je bez omezení.

Odhad nákladů 15.000 tis. Kč.

 • Objekt je v předčasném užívání, způsob úhrady nákladů bude upřesněn.

Provoz není ohrožen.

 

Správa Olomouc

Ke škodám došlo na:

 • Silnice I/35 Teplice nad Bečvou – Hustopeče nad Bečvou. Poškozeny byly příkopy, krajnice, propusty, mosty, svahy, konstrukce vozovky, dlaždičské práce, žlaby a svodidla.

Odhad nákladů na odstranění 6.570 tis. Kč.

 • Silnice I/47 Hranice – Bělotín – k poškození došlo na krajnicích, příkopech, mostech, svazích, žlabech odvodnění a zárubních zdí.

Odhad nákladů 7 745 tis. Kč.

 • Silnice I/60 – Jeseník – Bílý potok poškozené krajnice, nová konstrukce vozovky, zdevastované příkopy, narušena konstrukce mostů 60 016 a 60 017 Bergov, opěrné zdi.

Odhad nákladů 27.050 tis. Kč.

 • Silnice I/44 - poškozené krajnice, zdevastované příkopy, narušené opěrné zdi

Odhad nákladů 7.735 tis. Kč.

 

Správa Zlín

Škody byly upřesněny.

 • Silnice I/35 Rožnov pod Radhoštěm – státní hranice
 • Silnice I/57 Valašské Meziříčí – hranice Moravskoslezského kraje

 

Vyčíslení škod:

- opravy krajnic, propustků a odvodňovacího systému 7.895 tis. Kč

- opravy povrchů komunikací a opravy mostů 20.400 tis. Kč

 

Správa Ostrava

Situace se zásadně nezměnila, na všem místech se pracuje na odstranění škod.

Odhad škod je aproximativní. Většina objektů je zanesena bahnem a průtok vody je u některých objektů ještě značný.

 • I/57
   

V úseku N. Jičín – Hodslavice –hr.kraje 94,3 – 104,2
Provoz pouze pro osobní dopravu, nákladní doprava odkloněna.
Nový most 57-044 /bude stržen/.
Celková oprava mostu 57-043
cca 20 ks propustů
Opěrné zdi v délce cca 750 bm
Vozovka cca 80.000m²
Opravy nátrží podemleté vozovky, čistění silničních příkop
Svodidla
Odhad nákladů: 300.000 tis. Kč

 V úseku Kunín - N. Jičín km 83,5 - 92,0
V tomto úseku jsou ještě zatopené mostní objekty.
Celková oprava mostu 57-033
Vozovka cca 85.000m²
Propustky se začínají čistit
Oprava podemletého břehu, čistění příkop
Odhad nákladů: 350.000 tis. Kč

 

V úseku Vrchy – km 70,3 - 74
Sanace ujíždějících svahů + opěrné a zárubní zdi a propusty
Odhadované náklady budou známy 2. 7. 09
Vozovka cca 35.000m²
Odhad nákladů: 120.000 tis.Kč

 

 • I/11

V úseku Hrabyně – km 264,0
Vymleté a zničené odvodnění (betonové žlaby)
Odhad nákladů: 1.500 tis. Kč

 

 • I/48

Bělotín -Nový Jičín
Oprava zátrže a podemleté vozovky
Čistění bahnem zalitých žlabů a příkop
Odhad nákladů: 20.000 tis. Kč

 

 • I/46

Májůvka 85 km
Oprava zátrže a podemleté vozovky
Čistění bahnem zalitých žlabů a příkop
Odhad nákladů: 1.000 tis. Kč

Autor

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů