Pondělí, 5. prosince 2022

Ještě k těm povodním….

14. červenece 2009
Ještě k těm povodním….

Zejména ve světle posledních záplav a škod bylo velmi poučné sledovat, jak dopadne poslední jednání Národního monitorovacího výboru tento týden, mimo jiné na téma přijetí zásad správné zemědělské a enviromentální praxe (GAEC). Tedy zdali budou zástupci zemědělských organizací respektovat návrh připravený ministerstvem zemědělství, jehož cílem bylo přijetí evropských standardů GAEC a důsledkem omezení rizik povodní a erozí v krajině. Dopadlo to tak, jak se dalo očekávat – zejména zemědělci sdružení v Agrární komoře ČR návrh v předložené podobě neodsouhlasili a vymínili si jeho změkčení. Naopak soukromí zemědělci sdružení v Asociaci soukromého zemědělství s návrhem souhlasili – jenže byli v menšině.
Výsledkem mimo jiné je, že omezení hospodaření (zákaz pěstování širokořádkových plodin) se týká jen 200 000 hektarů půdy z celkových zhruba 3,7 milionu hektarů zemědělské půdy. Na svazích se sklonem sedm stupňů a více si Agrární komora navíc vymohla možnost pěstovat ony zakázané plodiny alespoň na ploše jednoho hektaru. Zemědělci z komory dosáhli i změny formulace, podle které měl zemědělec podle zásad GAEC „zajistit“ , že na jím obhospodařovaných pozemcích nebudou likvidovány krajinné prvky (meze, remízky, rybníčky atd.). Nová formulace má znít, že zemědělec je „nebude likvidovat“, nicméně odpovědnost za jejich zničení nemá. To mimo jiné znamená, že si na jejich likvidaci může najmout někoho jiného.
V předchozím blogu jsem napsal, že diskuse o příčinách povodní a prevenci klimatických rizik obvykle opadá spolu s opadající vodou. Mýlil jsem se, je to horší. V současné době voda ještě zdaleka všude neopadla, přesto se možnosti prevence zase mění ve prospěch hospodařících zemědělců z řad takzvaných právnických osob, tedy většinou nástupnických organizací bývalých JZD.
K tomu je jen zapotřebí dodat, že odbor životního prostředí ministerstva zemědělství tentokrát připravil skutečně dobrý kompromisní návrh, který na jednu stranu nijak výrazně zemědělce v hospodaření neomezoval, ale který prevenci erozí a povodní opravdu přinášel. Přesto to zemědělcům zvyklým hospodařit v krajině v podstatě společensky nebezpečným způsobem bylo málo. A to ještě není konec, připomínkové řízení k návrhu standardů GAEC není u konce. Podmínky se sice ještě mohou v dobrém slova smyslu změnit, ale také se ještě mohou ve prospěch agrární lobby dále změkčit. Zdá se tedy, že ani povodně, statistiky, ba ani osvícenější státní úředníci nejsou schopni část ortodoxních zemědělců přesvědčit. Dosti smutné…..

Petr Havel

blog.aktualne.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů