Čtvrtek, 1. prosince 2022

Obce mohou získat dotaci na tvorbu digitálních povodňových plánů

23. červenece 2009
Obce mohou získat dotaci na tvorbu digitálních povodňových plánů
v posledním měsíci proběhly za podpory prostředků z technické asistence Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) odborné semináře pro orgány státní správy a samosprávy o pomoci při přípravě preventivních opatření před povodněmi. Semináře probíhaly, bohužel, v době, kdy byly povodně navýsost aktuálním tématem.

V prostorách dvanácti krajských úřadů regionální odborníci na danou problematiku, pracovníci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských úřadů či zástupci státních podniků Povodí mohli získat od zástupců MŽP a SFŽP mnoho praktických informací.

Hlavním tématem byla podpora tvorby digitálních povodňových plánů s využitím již existujících informací na centrální úrovni, mapování oblastí s významným povodňovým rizikem a především praktické vysvětlení způsobů, jak získat dotaci z Fondu soudržnosti EU a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci připravované podzimní výzvy.

Ta bude vyhlášena počátkem října a v následujících dvou měsících budou moci žadatelé získat významný příspěvek (až 90 % uznatelných nákladů)  na přípravu protipovodňových plánů.

Jde o co nejjednodušší aplikaci existujících databází a o aktualizaci potřebných údajů (jako jsou např. telefonní spojení, vytipování ohrožených objektů) tak, aby  operativním zvládání povodňového nebezpečí na jednotlivých úrovních řízení bylo co nejrychlejší a bezchybné.

Od podzimu budou moci všichni potencionální zájemci o zmapování ohrožených oblastí ve svém regionu a o vytvoření místních digitálních podkladů povodňového nebezpečí získat pro své projekty významný příspěvek z evropských fondů.

„Při seminářích šlo o to, aby všichni dostali podrobné informace, jak vyplnit a kdy podat žádost, co všechno je třeba připravit a zařídit, aby vytvoření jednotného systému digitálních plánů pro celou Českou republiku nestálo nic v cestě“ uvedl Josef Reidinger, vedoucí oddělení ochrany před povodněmi MŽP ČR.

Přeji příjemný den

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Ministerstvo životního prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů