Pátek, 2. prosince 2022

Krátce z EU

27. červenece 2009
Krátce z EU

Evropská komise přijala čtyři nové předpisy ohledně ekodesignu pro zlepšení energetické účinnosti průmyslových motorů, kouřových systémů, televizorů, chladniček a mrazniček. Předpisy stanovují požadavky, které povedou k úsporám přibližně 190 TWh za rok 2020, což lze přirovnat ke kombinované roční spotřebě elektrické energie ve Švédsku a Rakousku. Doposud bylo celkově zavedeno již devět předpisů, u nichž se v případě realizace očekává úspora až 315 TWh elektrické energie ročně do roku 2020. Jedná se tedy o více, než je roční spotřeba elektřiny v Itálii.

Od 16. července 2009 musí všechny členské státy EU, kterým nebylo povoleno prodloužení lhůty, zajistit, aby se skládky, které neodpovídají normám a které existovaly před platností směrnice o skládkách odpadů, přizpůsobily jejím požadavkům. Cílem směrnice je zabránit škodlivým dopadům, které má skladování odpadu na životní prostředí, zejména na povrchové vody, podzemní vody, půdu, vzduch a lidské zdraví, nebo je alespoň zmírnit. Směrnice dále stanoví přísné pokyny pro správu skládek. Členské státy musí ode dneška snížit množství skladovaného biologicky rozložitelného komunálního odpadu o 50 % v porovnání s úrovní roku 1995. Některým členským státům, které skládky velmi využívaly v roce 1995, bylo poskytnuto čtyřleté prodloužení v podobě odchylky. Země jako je  Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Irsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko a Spojené království  musí dosáhnout 25% snížení do roku 2010 a následně 50% do roku 2013.

Evropská komise a společnost MTV Networks International zahájily kampaň Play to Stop – Europe for Climate, jejíž cílem je zvýšit povědomí o různých nebezpečích spojených se změnou klimatu. Akce potrvá šest měsíců a zaměří se na mladé lidi, které má mobilizovat před nadcházející konferencí o klimatu pořádanou v prosinci tohoto roku v Kodani. Kampaň Play to Stop poběží v 11 členských státech Unie a zahrnuje televizní spoty, koncert zpěváka Mobyho ve Stockholmu, dva koncerty dalších umělců v Budapešti a v Kodani, přenosy koncertů na internetu a hry nebo také redakční příspěvky o boji proti změně klimatu. Konference o klimatu v Kodani, na níž se bude rozhodovat o pokračování Kjótského protokolu, začne 7. prosince 2009.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů