Úterý, 29. listopadu 2022

Řecko zavádí šrotovné!

30. červenece 2009
Řecko zavádí šrotovné!

Balíček opatření na omezení automobilových zplodin včetně zavedení šrotovného v Řecku

Dne 22. července 2009 schválil řecký kabinet balíček opatření na omezení automobilových zplodin, který prezentoval ministr pro životní prostření, urbanizaci a veřejné práce Georgios Souflias. Jeho obsahem je finanční motivace obnovy vozového parku, přeměna stávajícího ročního poplatku z provozu vozidla na ekologický poplatek a změny v provozu vozidel v centru Athén. Nová opatření vstoupí v platnost po vydání příslušných ministerských rozhodnutí.

Nový balíček opatření na omezení automobilových zplodin, který předložilo řecké ministerstvo životního prostředí, urbanizace a veřejných prací (dále jen ministerstvo), vychází z rozdělení automobilů do čtyř kategorií dle data jejich výroby:

  • kategorie A: moderní automobily vyrobené nejpozději 1. 1. 2005
  • kategorie B: automobily vyrobené v době od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2004
  • kategorie C: automobily vyrobené v době od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1999
  • kategorie D: staré automobily vyrobené do konce roku 1995.

Finanční motivace obnovy vozového parku - "šrotovné"

Podle údajů ministerstva činí průměrný věk osobních a lehkých nákladních automobilů v Řecku 12 let, u těžkých nákladních automobilů je to dokonce více než 17 let. Cílem ministerstva je dosáhnout, aby byly v průběhu příštích čtyř let staženy z provozu staré automobily spadající do kategorie D, kterých zatím jezdí na řeckých silnicích zhruba 730 tisíc. Od srpna letošního roku bude likvidace starých automobilů motivována formou "šrotovného", jehož výše se bude lišit dle výkonu vozidla:

Osobní a lehké nákladní automobily Těžké nákladní automobily
Kubatura (cm3) "Šrotovné" (EUR) Nosnost (t) "Šrotovné" (EUR)
do 900 500 do 8 3 000
901-1 400 1 000 8-15 6 000
1 401-2 000 1 500 nad 15 9 000
2 001-2 400 1 800
nad 2 400 2 200

V případě, že se majitelé rozhodnou spojit likvidaci starého automobilu s nákupem nového z kategorie A či hybridního, bude jim navíc vyplacen motivační příspěvek v hodnotě 1000 EUR u osobních automobilů, 1500 EUR u lehkých a 4000 EUR u těžkých nákladních automobilů.

Přeměna stávajícího ročního poplatku z provozu vozidla v ekologický poplatek

Výše tzv. ročního poplatku z provozu vozidla, který je jakousi formou daně, byla doposud stanovována výhradně v závislosti na obsahu jeho motoru - vozidla s obsahem:

  • do 300cm3 18 EUR/ročně
  • 301-785 cm3 46 EUR/ročně
  • 786-1 357 cm3112 EUR/ročně
  • 1 358-1 928 cm3 202 EUR/ročně
  • 1 929-2 357 cm3 446 EUR/ročně
  • nad 2 357 cm3 580 EUR/ročně.

U poplatku na rok 2010 bude poprvé respektován také ekologický aspekt a dle pravidla "kdo znečišťuje, platí" poroste výše poplatku s rostoucím věkem vozidla. Stávající poplatek bude snižován či navyšován dle kategorie vozidla následujícím způsobem:

Kategorie Osobní automobily Nákladní automobily
A - 18 EUR - 30 %
B + 50 EUR + 10 %
C + 100 EUR + 15 %
D + 150 EUR + 20 %

Změny v provozu vozidel v centru Athén

Připravují se změny v provozu vozidel v centru města. Doposud smí jezdit do centra Athén v sudé dny automobily, jejichž SPZ končí na sudé číslo, a v liché dny na liché číslo. S platností od 1. 9. 2011 přestane toto omezení platit pro vozidla z kategorie A, jejichž emise oxidu uhličitého budou pod hranicí 140 g/km, a naopak vstup do této zóny bude zcela zakázán vozidlům z kategorie D.

Aby zdůraznil význam nových opatření, ministr Souflias připomněl, že 70 % zplodin pochází ve velkoměstech z provozu automobilů. Od aplikace nových opatření si Řecko slibuje snížení automobilových zplodin do roku 2015 až o 60 %. Ministr rovněž zdůraznil, že prezentovaná opatření nezatíží státní rozpočet, protože náklady na likvidační a motivační poplatky (zhruba 2,3 mld. EUR) budou plně vykompenzovány zvýšenými příjmy z DPH a z registračního poplatku nově prodaných vozidel, jakož i z navýšení poplatku z provozu u zastaralých vozidel.

Řecká vláda "šrotovné" doposud vytrvale odmítala s tím, že Řecko nemá automobilový průmysl, který by bylo třeba podpořit. Jeho zavedení je tedy jistým překvapením. Pozitivní je skutečnost, že "šrotovné" je zakomponováno do dimenze zeleného rozvoje a přispěje tak nejen ke znovuoživení trhu automobilů, který byl dočasně posílen snížením poplatku za registraci vozidla o 50 %, ale zejména, a to je podstatné, i ke snížení znečištění ovzduší, které je v Athénách zejména v letních měsících mimořádně vysoké.

Opatření týkající se omezení provozu automobilů v centru Athén jsou již dlouho diskutována. Nové opatření, jehož aplikace je plánována na rok 2011, lze považovat za jeden z kroků k vyřešení tohoto komplikovaného problému. Stejným směrem se ubírá například probíhající reorganizace athénské autobusové MHD.

ZDROJ: Zastupitelský úřade České republiky v Athénách

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů