Pondělí, 5. prosince 2022

BRONTOSAURUS SE CHYSTÁ ZA KRAJANY DO RUMUNSKA

1. srpna 2009
BRONTOSAURUS SE CHYSTÁ ZA KRAJANY DO RUMUNSKA

Na přelomu letních prázdnin, v době od 29.7.-16.8.2009, se v rumunské oblasti Banát (která je osídlena českou menšinou), uskuteční pod vedením Hnutí Brontosaurus a za finanční podpory České národní agentury Mládež v akci a Sdružení S společný pobyt mladých lidí z České Republiky a z české komunity v Rumunsku.

Projekt se zaměřuje na poznávání místního života, kulturních zvyklostí, památek, náročných životních podmínek i rozmanité přírody a krajiny. Důležitým bodem projektu je rozvoj vzájemné spolupráce, upevňování kulturních tradic, údržba místního kulturního dědictví a pomoc krajanům. Projekt se tak snaží přispět k rozvoji regionu a udržení hodnot a tradic české menšiny v Rumunsku.

Cílem připravované akce je prostřednictvím rozličných činností - workshopů, besed, výletů, práce a společných aktivit s místní mládeží obsahujících prvky zážitkové pedagogiky přiblížit mladým lidem z České republiky náročný život krajanů v oblasti rumunského Banátu a seznámit je s kulturními tradicemi, které již v Čechách ve velké míře zanikly nebo ustoupily do pozadí. Díky zapojení místní mládeže podpoří navázání mezikulturních kontaktů mezi účastníky, pro české účastníky specificky posílí sounáležitost s krajany, pro rumuské účastníky vytvoří prostor pro znovuuvědomění si významu udržení kulturní! identity komunity. Tábor je určen pro účastníky od 15 do 30 let. Účastníci si budou moci vyzkoušet a také zhotovit vlastní rukodělné výrobky, v rámci poznávání místní krajiny, dalších českých vesnic a kulturních a přírodních zajímavostí v oblasti, budou realizovány výlety.

Oblast rumunského Banátu je již téměř 200 let osídlena rozsáhlou komunitou českých přistěhovalců. Těm se až doposud podařilo uchovat si nejen svůj mateřský jazyk, ale také své zvyky a tradice, díky čemuž je tato komunita v porovnání s podobnými společenstvími unikátní. Poslední léta je tato oblast ale poznamenána procesem vylidňování venkova a stárnutí místní populace (díky odchodu zejména mladých lidí zpět do Čech). To ohrožuje nejen udržování kulturní kontinuity, ale také samotnou další existenci a přežití unikátní české menšiny v Rumunsku.

Kontakt:
organizátoři akce: mkoudy@centrum.cz, tel. 604 189 765
kancelář Hnutí Brontosaurus: hnuti@brontosaurus.cz, tel. 605 763 112
 
Kontaktní osoba: Martin Koudelka (popř. kancelář Hnutí Brontosaurus)
Telefon: 604189765 (popř. 605 763 112)
E-mail: mkoudy@centrum.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů