Čtvrtek, 1. prosince 2022

Změna projektu na efektivní provoz

Provoz nového sídla ČP byl zahájen na konci minulého roku.

Změna projektu na efektivní provoz

Co odstartovalo jako návrh nájemní kancelářské budovy, se v průběhu projektování změnilo na sídlo investora. Protože ten ale chtěl sídlit v energeticky šetrném objektu, muselo dojít k řadě zásahů do TZB.

Sídlo České pojišťovny (ČP) v Praze na Pankráci se zařadí mezi architektonicky a technologicky hodnotné objekty, při jejichž realizaci se investor neřídil pouze náklady, ale usiloval o stavbu, která svým vzhledem obohatí hlavní město a jejíž provoz bude dlouhodobě efektivní a šetrný k životnímu prostředí.

Provoz nového sídla ČP byl zahájen na konci minulého roku. Objekt měl původně sloužit jako nájemní. V roce 2006 (po finálním obdržení stavebního povolení a v počáteční fázi stavby) se ČP rozhodla do budovy přestěhovat z dosavadních prostor v budově Prague Gate na Chodově. Autoři vítězného konceptu z ateliéru AHK architekti byli ještě před realizací tohoto záměru pověřeni zásadním úkolem: prověřit, zda je taková změna konceptu vůbec možná.

VYSOKÝ VÝKON S MALÝMI ZDROJI

Budova byla původně plánována pro tisíc osob a tomuto záměru byla přizpůsobena i její energetická kapacita. Dle požadavků ČP však bylo nutné rozšířit počet pracovních míst na zhruba 2200, a to při zachování stejných energetických nároků (příkonu).

Tuto počáteční překážku se však investorovi a architektům podařilo proměnit ve výhodu a díky tomu mohla vzniknout velmi efektivní a energeticky šetrná stavba. Bez nadsázky lze říct, že v sídle ČP je účelně a efektivně využit každý centimetr plochy.

Tohoto úspěchu bylo dosaženo především díky spolupráci všech zúčastněných při tvorbě projektu. Těmi byli především: hlavní projektant stavby ateliér AHK architekti, dále tvůrce interiérů, ateliér Gradus Praha, a projekční firma Lighting Projects Consulting, která zpracovala návrh systému řízení TZB v objektu včetně návrhu osvětlení.

Ateliér AHK architekti navrhl budovu optimálně tak, aby bylo možné využít maximum prostoru pro trvalá pracoviště při zachování optimálních pracovních podmínek, kterými jsou především dostatek denního světla a vyhovující topení a chlazení. Ostatní prostory, kde tomu tak není, jsou využity pro jednací místnosti, copy centra, kuchyňky a odpočinkové zóny. Díky spolupráci architektů a odborníků z firmy LPC vznikl ideální koncept budovy včetně technologií, které ji "oživují".

ZASTÍNĚNÍ A OSVĚTLENÍ

Fasádu objektu tvoří čiré sklo s aktivními zastiňovacími prvky - automaticky řízenými žaluziemi, které zabraňují zejména průniku tepelných zisků a přímého oslunění do budovy. Zastínění funguje automaticky a ve spolupráci s informacemi z meteocentrály dokáže řídit optimální a maximální dávku difuzní složky denního osvětlení (která je podle hygienických předpisů pro trvalá pracoviště nutná). Řízení žaluzií je zajištěno programem, který naklápí lamely každé žaluzie dle aktuální polohy slunce a aktuálního zastínění objektu okolními budovami nebo sebou samým.

Se zastiňovací technikou je propojen také inteligentní systém řízení umělého osvětlení. Ten podle naměřených aktuálních údajů o hodnotě difuzní složky denního světla, zastínění fasády a exaktně provedených výpočtů na základě předem naměřených údajů v jednotlivých místnostech při různých polohách lamel žaluzií dává aktuální pokyny k "dosvětlení" pracovních ploch tělesy umělého osvětlení na normami požadované hodnoty. V praxi to znamená, že pokud je den s běžnou oblačností, svítidla v prostorách trvalých pracovišť nesvítí a mají tedy nulový odběr elektrické energie.

Dodavatelem systémových komponentů a osvětlení do sídla ČP byla společnost EXX s.r.o., která je specialistou pro návrhy a realizace osvětlovacích systémů.

V souladu s moderním architektonickým řešením a s maximálně efektivním energetickým konceptem byla využita svítidla s optimálním poměrem energetického příkonu a výkonu. Jde především o svítidla slovinského výrobce Intra a italského výrobce Targetti pro osvětlení hlavních kancelářských prostor, doplněná dekorativními svítidly italského původu Esedra a české značky Lucis pro dotvoření příjemné atmosféry ve společných a odpočinkových zónách.

Charakteristickým prvkem budovy ČP je exteriérové osvětlení fasády v atriích, které je řešeno italskými svítidly Targetti-Exterieur Vert. Svítidla jsou osazena RGB LED diodami a jsou centrálně řízena počítačem prostřednictvím protokolu DMX. Díky této technologii je možné naprogramovat změnu barvy osvětlení v libovolných sekvencích a vytvářet tak různé světelné scény pro různé příležitosti.

Budova získává svůj charakteristický světelný plášť a stává se i v noci zajímavým architektonickým objektem. Také systém nouzového a bezpečnostního osvětlení, navržený firmou LPC, odpovídá nejvyšším technickým standardům. Každé svítidlo je opatřeno vlastní adresou a provádí plnou oboustrannou komunikaci s centrální ústřednou systému. Veškeré informace o stavu a funkčnosti nouzového systému i jednotlivých svítidel jsou vizualizované na PC obsluhy ve velíně, kde jsou také archivovány výsledky a průběh veškerých automatických kontrol systému, vyžadovaných ČSN EN. Výrobcem nouzového systému SPY je italská společnost Linergy. Jeho dodávku, oživení, programování a vizualizace rovněž prováděla společnost EXX.

ŠETRNÝ ENERGETICKÝ KONCEPT

I další technologické prvky navazují na šetrný energetický koncept budovy. Vzhledem k omezené energetické kapacitě objektu bylo nutné efektivně vyřešit chlazení serveroven a dalších energeticky náročných částí objektu. Řešením je využití chladu, který se v objektu naakumuluje v nočních hodinách. Díky tomu je dosaženo vyrovnaného energetického diagramu a při výpadku elektrické energie je možné pokračovat např. v chlazení serveroven s minimálním nárokem na dieselagregát.

Automatické režimy hlavních technologií, jako je chlazení, topení a osvětlení, jsou nastaveny pouze na dobu, kdy se na pracovišti pohybují lidé a kdy je to skutečně potřeba. Nemůže se tedy stát to, co je v běžných administrativních budovách bohužel obvyklé: např. že se v místnosti chladí i topí zároveň nebo že je na plný výkon zapnuto umělé osvětlení i ve slunečných dnech.

Systém současně plní funkci monitorovací - předává obsluze aktuální informace o stavu zařízení v jednotlivých prostorách, o případných poruchách a také o ručních zásazích do funkce jednotlivých zařízení (tedy informuje obsluhu, kde a kdy byl automatický režim narušen např. vytažením žaluzie). Pro zajištění efektivity jsou tyto ruční zásahy automaticky po určité době zrušeny a zařízení se plně vrací do automatického režimu.

AUTOR: Jiří Kučera


Základní údaje

Název: Sídlo České pojišťovny

Investor: Česká pojišťovna a.s.

Generální projektant: AHK architekti s.r.o.

Návrh systému řízení TZB v objektu, návrh elektroinstalace: LPC s.r.o.

Dodávka systému řízení a osvětlení: EXX s.r.o.

Lokalita: Praha - Pankrác

Realizace: 2006 - 2008

Zdroj:STAVITEL
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů