Neděle, 27. listopadu 2022

Další série konferencí OSN k nové globální dohodě o ochraně klimatu začala v Bonnu

11. srpna 2009
Další série konferencí OSN k nové globální dohodě o ochraně klimatu začala v Bonnu

V německém Bonnu začala další ze série klimatických konferencí OSN. Více jak 2000 delegátů se bude až do pátku 14. srpna zabývat budoucí rolí emisního obchodování a změnami ve flexibilních mechanismech Kjótského protokolu a také důležitým tématem emisních propadů a emisí souvisejících s využíváním krajiny a lesnictvím (LULUCF), kam spadá i otázka emisních redukcí z odlesňování a degradace lesa v rozvojových zemích. Tento specifický zdroj se podílí na celosvětových antropogenních emisích až 20 %.

Významná jednání se povedou i o nástrojích a cílech pro zmírnění strmého nárůstu emisí z mezinárodní letecké a námořní dopravy a o úpravě pravidel pro kalkulace a reporting emisí skleníkových plynů na národní úrovni.

Důležitým vkladem by měla být pokračující jednání o financování těchto opatření (odhadují se v řádu desítek miliard dolarů ročně) - zejména transferu nízkouhlíkových technologií a nákladů na adaptaci vůči negativním dopadům změny klimatu především v rozvojových zemích, které jsou vůči probíhající změně nejvíce zranitelné (Afrika, malé ostrovní státy). Podle zjištění Globálního humanitárního fóra má změna klimatu v současné době na svědomí 300.000 lidských životů ročně a to při nynějším nárůstu teploty o "pouhých" 0,8C.

Cílem 180 přítomných smluvních stran Rámcové úmluvy o změně klimatu (UNFCCC) a Kjótského protokolu (KP) je především dospět v prosinci tohoto roku v Kodani k dohodě, která nahradí po roce 2012 stávající Kjótský protokol. Klíčem jsou především nové emisní závazky rozvinutých zemí k roku 2020 v rozmezí 25-40 % oproti základnímu roku 1990. Rozvojové země včetně Číny, Indie a Brazílie mají přispět v rozpětí 15-30 % odklonu od stávajícího strmého nárůstu produkce těchto plynů a připravit své politiky a strategie nízkouhlíkového rozvoje. Při jednáních je zejména nutné dojít k dohodě o redukčních příspěvcích ekonomicky vyspělých zemí, které se v současné době pohybují hluboko pod úrovní přijatelných stabilizačních scénářů - mezi 10-16% do roku 2020 v porovnání s rokem 1990.

Na rozdíl od předchozích jednání by se již mělo diskutovat o návrhu textu budoucí klimatické dohody, který byl předložen k jednání (unfccc.int) Ad hoc pracovní skupinou pro spolupráci v rámci UNFCCC (AWG LCA ). Tento text nyní obsahuje všechny návrhy přednesené jednotlivými smluvními stranami a má téměř 200 stran. Cílem bonnských jednání je text významně zkrátit, najít společný kompromis v některých detailech a přiblížit celý text již více nové mezinárodní dohodě.

Více informací o konferenci je možné nalézt na stránkách unfccc.int

Přeji příjemný den

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Ministerstvo životního prostředí

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů