Úterý, 6. prosince 2022

Grantový program téma obnova krajiny a péče o životní prostředí

1. září 2009
Grantový program téma obnova krajiny a péče o životní prostředí
Dobrý den,

rádi bychom vás informovali o novém grantovém programu, který vyhlásila Nadace VIA.  Program je zaměřený na téma obnova krajiny a péče o životní prostředí.

 

Projekty se mohou týkat např. obnovy původních a zakládání nových krajinných prvků,  podpory šetrné údržby krajiny, zlepšování prostupnosti krajiny, obnovy cest a stezek,  péče o drobné stavby v krajině, ochrany a obnova biotopů, péče o lokality důležité  pro biologickou rozmanitost krajiny. Z programu podpoříme tři projekty, každý částkou  350 000 Kč. Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. září 2009

Podrobné informace o programu a formulář žádosti naleznete na webových stránkách www.nadacevia.cz   
nebo na: via.ecn.cz.    


S pozdravem 

Martina Kulíková

projektová manažerka

Nadace VIA  
Jelení 195/9

118 00 Praha 1

tel.: 233 113 370

fax: 233 113 380

martina.kulikova@nadacevia.cz

www.nadacevia.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů