Neděle, 27. listopadu 2022

Střelecký ostrov: pracovní skupina potvrdila omezení kácení, jednání pokračují

5. září 2009
Střelecký ostrov: pracovní skupina potvrdila omezení kácení, jednání pokračují

Dnešní setkání pracovní skupiny k plánovaným úpravám Střeleckého ostrova přineslo první písemnou dohodu. Ta stvrzuje, že při kácení by mělo padnout maximálně 45 až 55 stromů, jejichž zdravotní stav je prokazatelně velmi špatný. „Dosažený výsledek je kompromisem mezi přáními projektanta, zadáním Prahy 1, požadavky nezávislých odborníků a návrhy občanských sdružení,“ řekl Jakub Esterka ze sdružení Arnika, který se jednání účastnil.

Starosta Městské části Praha 1 Petr Hejma označil kompromis za historickou dohodu a první konkrétní výsledek konstruktivní spolupráce. „Součástí protokolu z dnešního jednání je také dohoda o pokračování jednání pracovní skupiny o dalších zamýšlených úpravách,“ doplňuje Jakub Esterka z Arniky.

Dnešní dohoda je prvním písemným výstupem náročných jednání. Pracovní skupinu založil na počátku léta starosta Prahy 1. Jejími členy jsou kromě něj zástupci sdružení Arnika, Ateliéru pro životní prostředí, Občanské iniciativy Pankráce, prezident české sekce ICOMOS Josef Štulc, soudní znalec Pavel Trpák, autor metodiky pro oceňování hodnoty dřevin Jiří Grulich a zástupci projekční kanceláře Zahrada nad Metují.

Sdružení chtějí jednat o dalších sporných bodech plánované rekonstrukce ostrova, jako je například výstavba výtahu a vyhlídkové skleněné lávky nebo stanovení limitů pro využívání ostrova ke kulturním a komerčním akcím, a dále o zpracování dlouhodobého plánu péče o zeleň.

„Pokračování diskuse o budoucí podobě Střeleckého ostrova považujeme za potřebné. Předpokládáme, že po první dílčí dohodě ohledně počtu kácených stromů bude celý projekt na úpravu ostrova představen podle dřívějšího slibu radnice také široké veřejnosti, což se dosud nestalo,“ podotkl Martin Skalský z Centra pro podporu občanů sdružení Arnika. Podle něj je Střelecký ostrov významným územím jak z hlediska přírodního, tak jde i o důležité veřejné prostranství a Pražané by měli mít možnost spolurozhodovat o jeho osudu.

Přesný počet kácených stromů bude stanoven po odstranění starých asfaltových chodníků, při kterém by mohlo dojít k narušení kořenových systémů dalších stromů. Přesto se Praha 1 zavázala, že nedojde k navýšení počtu kácených stromů.

Více informací v tiskové zprávě Arniky z 26. 8. 2009

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů