Pátek, 2. prosince 2022

Na schválení čekají projekty za více než 6,7 miliardy korun

7. září 2009
Na schválení čekají projekty za více než 6,7 miliardy korun
Řídící výbor Operačního programu Životní prostředí a Rada fondu na svém zářijovém zasedání doporučily ministrovi životního prostředí Ladislavu Mikovi schválit dalších 68 projektů ze dvou prioritních os.

Ve čtvrtek 11. srpna byla na Řídícím výboru Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) projednána celá řada žádostí, které byly předloženy v rámci sedmé výzvy (prioritní osa 1) a 8. výzvy (prioritní osa 7). Řídící výbor doporučil ministrovi schválit celkem 68 projektů. Z toho čtrnáct projektů se zaměřuje na rozvoj zázemí pro environmentální vzdělávání a poradenství a předpokládá celkové náklady ve výši 500 milionů korun. Podpora, kterou výbor a rada doporučily MŽP schválit, dosahuje částky 405 milionů korun.

Velká část prostředků OPŽP je vyčleněna pro budování kanalizace a čistíren odpadních vod a tomu odpovídá i zájem obcí. V zářijovém balíku projektů, které jsou doporučeny ministrovi ke schválení, najdeme 54 projektů s celkovými náklady 6,2 miliardy korun, celková výše podpory dosáhne až 4,8 miliardy.

Velká část programu Řídícího výboru byla zaměřena na fungování procesů ve Státním fondu životního prostředí České republiky (SFŽP ČR). Jak uvedl Jan Kříž, ředitel odboru EU na MŽP, současná ekonomická situace vytváří tlak na rychlejší projednávání projektů, aby se peníze z Evropských fondů dostaly co rychleji do české ekonomiky.

Podle Kříže si ale OPŽP ve srovnání s jinými operačními programy nevede zle. A to i přes výhody, které mají projekty z jiných oblastí: „Například Operační program Doprava má výhodu v tom, že jeho projekty jsou předfinancovány z domácích zdrojů a jejich zahájení může být díky tomu rychlejší. I přesto, že u OPŽP možnost předfinancování není, je alokováno již 2,5 miliardy korun. OPŽP je tak nejlepším ze všech operačních programů."

Do budoucna bude projednávání projektů zrychleno. Zkrátit se mohou některé schvalovací procesy, jiné mohou probíhat souběžně - pochopitelně při dodržení stanovených pravidel. Například nesmí být z důvodu urychlení omezena kontrola projektů, kterou vyžaduje Evropská komise.

Realizaci některých projektů odkládají, nebo dokonce znemožňují chyby žadatelů. O nich promluvil Petr Valdman, náměstek ředitele SFŽP ČR. Podle něj bývají velmi častým nedostatkem špatně provedená výběrová řízení, kvůli kterým žadatelé přestávají být příjemci evropských peněz. Valdman uvedl několik odstrašujících příkladů obcházení výběrových řízení. Je znám případ, kdy byla sice vybrána firma s nejvýhodnější nabídkou, ale k podepsané smlouvě přišel hned druhý den dodatek, který zvyšoval cenu zakázky na dvojnásobek.

Zdroj:Operační program Životní prostředí
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů