LED diody jsou šetrné k životnímu prostředí

Z výzkumu hodnocení životního cyklu LED diod vyplývá, že nejnovější generace "ledek" zatěžuje životní prostředí minimálně.

15. září 2009

Osvětlení

LED diody jsou šetrné k životnímu prostředí

Studie, provedená firmou OSRAM ve spolupráci s experty ze společnosti Siemens Corporate Technology, Centre for Eco Innovations, dospěla k výsledku, že dnešní světelné diody dosahují stejných hodnot jako kompaktní zářivky a daleko lepších než klasické žárovky.

Studie se detailně zaměřila na životní cyklus (LCA) výrobku - kolik dioda spotřebuje energie a surovin při své výrobě, používání i likvidaci, a na to, jak se toto vše projeví na životním prostředí. Při hodnocení světelných diod, jejich využívání energie a dopadu na přírodu, však nestačí zkoumat pouze spotřebu energie během provozu.

SVĚTELNÉ DIODY JSOU EKOLOGICKÉ, ÚSPORNÉ...

Společnost OSRAM Opto Semiconductors se proto pokusila vyhodnotit dopad na životní prostředí za celou dobu života "ledky" a porovnat zjištěné údaje s údaji kompaktních zářivek a klasických žárovek. Pro všechny díly diody a výrobní procesy se stanovil odpovídající materiál a spotřeba energie.

Výzkumníci, kteří vypracovávali studii šli až do detailů, které by umožnily získat co nejpřesnější a objektivní údaje. Kromě podrobné analýzy každého výrobního kroku, třeba u diodových čipů a pláště diody, se započítává také potřebná přeprava např. z továrny v Číně až na místo prodeje v Evropě.

Kromě vstupujících surovin se zaznamenávaly také vstupující energie a materiály a emise spojené se získáním zdrojů. Výsledek proto obsahuje nejen spotřebované zdroje a primární energii, ale také jevy jako acidifikace, eutrofizace, skleníkový efekt, narušování ozonové vrstvy nebo toxicita.

Z výsledků studie - první svého druhu v takovémto pojetí - vyplývá, že LED diody představují plnohodnotnou alternativu klasických žárovek, a to i když vezmeme v úvahu dopad na životní prostředí.

Tyto naprosto odlišné typy světelných zdrojů se často porovnávají podle výkonu. Klasické typy žárovek s vlákny za LED diodami ale silně zaostávají. Klasická žárovka o výkonu 40 wattů se např. dá nahradit buď kompaktní zářivkou o výkonu 8 W, nebo LED diodou o výkonu 8 W, což znamená energetickou úsporu ve výši 80 %!

Aby se daly výsledky této studie navzájem porovnávat, byla proto stanovena referenční životnost 25 000 hodin. Nejnovější generace světelných diod (Parathom Classic A55 s LED diodou Golden Dragon Plus) dosahuje přesně tohoto údaje. Proto je za účelem porovnání třeba vybrat 25 klasických žárovek (OSRAM Classic A 40 W) s životností 1 000 hodin a 2,5 zářivky (Dulux Superstar Classic A 8 W) s životností 10 000 hodin.

... ALE TAKÉ VYSOCE EFEKTIVNÍ - DOKÁŽÍ VYUŽÍT PŘES 98 % ENERGIE!

Výsledky testů prováděných v rámci studie ukázaly, že u světelných diod je k tvorbě světla využito více než 98 % energie, takže ztráta představuje necelá 2 %. To vyvrací veškeré obavy, že světelné diody jsou energeticky náročné - opak je pravdou a ve skutečnosti jsou jednoznačně energeticky úspornější než klasické žárovky s vláknem. Energetickou spotřebu klasických žárovek ve výši přibližně 3 300 kWh nahradí světelné diody pouhými 700 kWh, a navíc s mnohonásobně delší životností. Také ukazatele prokazatelného dopadu osvětlení na životní prostředí jsou u světelných diod také menší než u klasických žárovek, a dokonce i zářivek.

Vzhledem k tomu, že účinnost diodových svítidel neustále roste, budou v rámci testu životního cyklu v budoucnosti dosahovat ještě lepších výsledků.

Celkové výsledky studie budou k dispozici v říjnu na adrese www.osram-os.com

Zdroj:Technik
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů