Neděle, 27. listopadu 2022

Poslanci pro lepší ochranu nejohroženějších druhů

9. září 2009
Poslanci pro lepší ochranu nejohroženějších druhů

Poslanecká sněmovna dnes jednoznačně schválila novelu zákona o obchodování s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin s připomínkami Senátu. Novela reaguje na aktuální změny legislativy EU a požadavky mezinárodní úmluvy CITES v regulaci obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin.

„Rozhodnutí poslanců i senátorů velice vítám,“ komentoval hlasování ministr životního prostředí Ladislav Miko. „Novela totiž zbavuje zbytečné administrativy a byrokracie poctivé a řádné chovatele a pěstitele, kteří mají v České republice velice dobrou tradici a uznávané výsledky. Přitom umožní naopak přísnější ochranu těch nejohroženějších druhů živočichů,“ dodal Miko.

Dnes definitivně schválená novela, kterou už nyní čeká jen podpis prezidenta republiky, zpřísňuje kontrolu obchodu s kaviárem jeseterovitých ryb, které jsou celosvětově kriticky ohrožené.

Zpracovatelé a balírny kaviáru budou muset mít licenci od Ministerstva životního prostředí a kaviár bude označen způsobem, který znesnadní prodej kaviáru nelegálního.

Naopak významným ulehčením pro obchodníky, chovatele a pěstitele je zavedení dokladů, které budou platit vícenásobně až tři roky (potvrzení o putovní výstavě, potvrzení o souboru vzorků nebo potvrzení o osobním vlastnictví). Doposud totiž bylo pro každý vývoz nebo dovoz nutné samostatné jednorázové povolení.

Další zjednodušení administrativní zátěže pro obchodníky a chovatele představují nové výjimky pro obchod s biologickými vzorky nebo možnost vydávat držitelům jednoho dovozního povolení pro více exemplářů odpovídající počet potvrzených kopií, takže je možné s exempláři po dovozu nakládat odděleně, bez problémů s dokazováním legálního původu.

Zjednodušuje se také povinná registrace exemplářů s tím, že u několika druhů nově povinná nebude, a zpřesňují se kritéria, jak prokazovat legální původ chráněných živočichů a rostlin a jak živočichy značit a identifikovat.

V souladu s příslušnou evropskou směrnicí a veterinárními předpisy přijatý zákon také zpřísňuje podmínky vydávání dokladů pro obchod s primáty, který je možné realizovat jen mezi určenými zařízeními (například ZOO).

Novela zahrnuje také komplexní úpravu pokut za nelegální obchod s chráněnými živočichy a rostlinami. Porušování předpisů o obchodování s ohroženými druhy bude přísně pokutováno za jasně stanovených pravidel.

V neposlední řadě zákon omezuje obchod s výrobky z tuleňů ve shodě s celoevropským zákazem, který se podařilo vyjednat českému předsednictví v Radě EU.

Přeji klidné odpoledne

Jakub Kašpar
Ředitel odboru vnějších vztahů a tiskový mluvčí
Ministerstvo životního prostředí

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů