Pondělí, 5. prosince 2022

Vláda bude ve středu jednat o navýšení příspěvků obcím s úložištěm radioaktivního odpadu

Vláda bude ve středu jednat o navýšení příspěvků obcím s úložištěm radioaktivního odpadu

Vláda bude ve středu jednat o navýšení příspěvků obcím, na jejichž katastrálním území se nalézá úložiště radioaktivního odpadu. Nyní mohou obce získat maximálně 1,5 milionu, pokud návrh projde, mohly by dosáhnout až na 3 miliony ročně.

Důvodem pro zvýšení příspěvku obcím je především růst cen za služby a investiční akce, které obce platí ze svého rozpočtu, a dále inflace.

Zatímco pravidla poskytování příspěvku zůstávají stejná, dochází pouze ke změně výše ročního příspěvku. V novém návrhu se původní výše příspěvku 1 500 000,- zvyšuje na 3 000 000,- ročně.

"Přijetí této právní úpravy nebude mít dopad na státní rozpočet, zvýšení příspěvku bude plně pokryto z rozpočtu Správy úložišť radioaktivních odpadů pro rok 2010 bez jeho navyšování," sdělil Mediafaxu Matyáš Vitík z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu, které je autorem návrhu.

Příspěvek je vyplácen obcím, na jejichž katastrálním území se nacházejí úložiště radioaktivních odpadů. Jde o již existující úložiště Bratrství v obci Jáchymov, úložiště v jaderné elektrárně Dukovany v obci Rouchovany a úložiště Richard v obci Litoměřice. Příspěvek je vyplácen z jaderného účtu prostřednictvím vládou schváleného rozpočtu Správy úložišť radioaktivních odpadů na příslušný rok.

Obce využívají příspěvky především na veřejně prospěšné činnosti a investice zaměřené na zlepšování infrastruktury a životního prostředí. O využití příspěvků jsou povinny informovat Správu úložišť radioaktivních odpadů.

Jaderný účet je určen výlučně na financování činností spojených s nakládáním s radioaktivními odpady vzniklými po nabytí účinnosti atomového zákona, včetně budoucí výstavby hlubinného úložiště.

Vokurková Iva, vokurkova@mediafax.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů