Čtvrtek, 1. prosince 2022

Kralupské ekocentrum na Dni bez aut

16. září 2009
Kralupské ekocentrum na Dni bez aut

Kralupské ekocentrum se i letos zapojí do akce Evropský týden mobility. Ekoporadci budou v pátek 18. září v ulici Generála Klapálka informovat o vlivu dopravy na životní prostředí a na kvalitu života ve městě. Toto téma je jedním z řady dalších, kterému se ekocentrum věnuje v rámci projektu Kralupy - čisté město.

Cílem Dne bez aut je mimo jiné upozornit obyvatele měst na různé negativní projevy
a následky automobilismu. Doprava ničí veřejný prostor, určený původně pro setkávání lidí. Tam, kde se lidé dříve setkávali, se dnes jen rychle míjí. Některé frekventované ulice je pro chodce těžké překonat, dlouhé čekání na přechodech také moc k pěším cestám po městě nemotivuje. Dopolední uzavírka frekventované ulice Generála Klapálka dá alespoň několika lidem znovu pocítit, jaké by to bylo pohybovat se po městě bezpečně, bez hluku a výfukových zplodin. Tématikou vlivu dopravy na kvalitu městského životního prostředí se zabývá také projekt "Kralupy - čisté město", jehož autorem je Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou.

Projekt, který získal podporu města, poukazuje na příklady špatné i dobré péče o životní prostředí ve městě. Na internetových stránkách projektu je možné nalézt tzv. "zelená" a "černá" místa s podrobným popisem současné situace i návrhem na řešení problému. Zatím je zmapováno 15 černých a 6 zelených míst, každý však může dát podnět k zařazení dalších lokalit. "Projekt se nezabývá pouze konkrétními lokalitami, ale snaží se obsáhnout také obecnější problémy, se kterými se potýká celé město. Právě vysoká dopravní zátěž je jedním z problémů, jehož následky mohou pociťovat de facto všichni obyvatelé Kralup." uvedla Soňa Hykyšová, vedoucí kralupského ekocentra. "Na druhou stranu město poskytuje dobré podmínky cyklistům, stezky pro pěší a cyklisty napříč městem se postupně rozrůstají o další cyklotrasy směřující do okolí. Po trase byly rozmístěny stojany, v nichž se dá kolo bezpečně uzamknout. A to jsou právě příklady dobré péče o životní prostředí, které mají v projektu Kralupy - čisté město také své místo." dodává Jana Krátká, dispečerka ekocentra.

V říjnu plánuje ekocentrum předání tištěných výukových materiálů kralupským školám současně s předáním patronátu jedné z lokalit první z přihlášených škol. "Naším cílem je vzbudit v dětech zájem o prostředí, ve kterém žijí, o místa která možná bez povšimnutí míjejí při cestě do školy. Prostřednictvím projektu se setkají s reálnými problémy v komunální ochraně životního prostředí. Věříme, že výukové materiály ocení nejen koordinátoři environmentální výchovy, ale vzhledem k zaměření na výchovu k občanství, také učitelé občanské výchovy." sdělila Hykyšová.

Kralupské ekocentrum se od počátku svého vzniku v roce 2006 zabývá také monitoringem čistoty ovzduší. Kromě toho provozuje bezplatnou ekologickou linku, prostřednictvím které poskytuje své ekoporadenské služby a řeší stížnosti obyvatel - např. i stížnosti na hluk, zvýšenou prašnost i emise z motorových vozidel. Aktuální informace o kvalitě ovzduší je možné získat na bezplatné lince ekologického centra 800 100 584. Do uzavřené ulice Generála Klapálka zřejmě v pátek zamíří především školáci. Právě pro ně mají ekoporadci připraveny zajímavosti o vlivu dopravy na životní prostředí. Připraveny budou také dotazníky, prostřednictvím kterých chce ekocentrum zjistit pohled na dopravu ve městě očima kralupských dětí.

Více informací na:

www.eckralupy.cz

cistemesto.eckralupy.cz

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů