Pátek, 2. prosince 2022

V Brně vzniká ojedinělé vzdělávací středisko

19. září 2009
V Brně vzniká ojedinělé vzdělávací středisko

Brněnské školské zařízení Lipka otevře 22. září 2009 nové pracoviště Kamenná, jež se bude jako první v České republice specializovat výhradně na environmentální vzdělávání dospělých, především pedagogů.

Zatímco všechny české děti již mají na základních i středních školách povinnou tzv. environmentální výchovu, jejich učitelé o ní ve valné většině zatím nevědí skoro nic. Přitom otázky související se změnami klimatu, zhoršujícím se stavem přírody a globalizací vyvstávají čím dál naléhavěji. Nově vznikající brněnské vzdělávací středisko Kamenná si proto stanovilo nelehký cíl: nabízet koncepční a soustavné vzdělávání pedagogů v oblasti environmentální výchovy. "Ekologickými vzdělávacími programy a kurzy Lipky prošlo za osmnáct let její existence několik desítek tisíc jihomoravských dětí a několik stovek učitelů," říká Kateřina Havránková z Lipky. "Konečně se nám ale povedlo vybudovat pracoviště specializované na pedagogy. Jsou to totiž právě učitelé, kteří ve školách mohou bezprostředně působit na další generace."

Lipka doposud uspořádala pro pedagogy několik ročních kurzů, množství vzdělávacích seminářů a exkurzí a poskytuje široké pedagogické a přírodovědné poradenství. "Díky Lipce jsme dokázali uspět při žádosti o peníze z MŠMT, z nichž jsme financovali vybudování úplně nové školní zahrady spolu s přírodní učebnou," uvádí Marie Zichová ze ZŠ Přibyslav. "Je to vlastně altán uprostřed zahrady, v němž lze učit prakticky všechny předměty. Květiny, zahradnické nářadí, předměty v zahradě - to vše jsme opatřili trojjazyčnými popisky. Na dlaždicích chodníku lze hrát Člověče nezlob se, které je vymyšleno na matematiku, češtinu nebo přírodopis, a to pro oba stupně," popisuje učitelka. Lipka učitelům radí nejen v tom, jak lze získat peníze, ale také třeba jak zavést ve školách třídění odpadu, jakým způsobem lze zajistit ekologický a úsporný provoz samotné školy či jak propojovat výuku předmětů. A právě na Kamenné bude moci Lipka tyto aktivity rozvíjet. "Kamennou otevíráme především pro učitele, kteří mají chuť a vůli vyučovat v širších souvislostech, jak o tom mluví nová reforma českého školství," doplňuje Aleš Máchal, vysokoškolský pedagog z Lipky, který se organizaci vzdělávacích akcí pro učitele věnuje téměř dvacet let.

Pracoviště bude slavnostně otevřeno za přítomnosti zástupců kraje, města a Ministerstva životního prostředí 22. září 2009. Po zasazení třešně bude následovat podrobná prohlídka domu (několikametrový hliněný reliéf zpodobňující Červený kopec dokončuje malíř Lukáš Gavlovský ve vstupní hale právě v těchto dnech).

V den otevření získá pracoviště rovněž čestný přídomek Vzdělávací centrum Aleše Záveského, a to podle jména zakladatele výchovy k ochraně přírody v Československu (1926-1995).

Datum konání akce: úterý 22. září 2009 ve 14 hodin

Místo konání akce: Kamenná 20, Brno

Kontakty: Kateřina Havránková, PR manažerka, katerina.havrankova@lipka.cz, 736 473 732;

Lenka Kopáčová, vedoucí pracoviště Kamenná, lenka.kopacova@lipka.cz; 736 473 730

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů