Pátek, 9. prosince 2022

Osvětlení pro školy spolupráce Jihočeský kraj a Horní Rakousko

18. září 2009
Osvětlení pro školy spolupráce Jihočeský kraj a Horní Rakousko

Se zahájením nového školního roku spouští občanské sdružení Energy Centre České Budějovice projekt zaměřený právě na školy a jejich osvětlení. Cílem tohoto projektu je zprostředkovat ředitelům základních a středních škol informace o normách a požadavcích na denní osvětlení ve školách, dát jim možnost srovnání stavu osvětlení na českých a hornorakouských školách v teorii i v praxi, informovat se o konkrétních možnostech modernizace osvětlovacích soustav a prostřednictvím aktivního zapojení žáků a studentů svých škol získat finanční příspěvek na rekonstrukci osvětlení.

Teoretickou částí projektu bude seminář pro ředitele ZŠ a SŠ Jihočeského kraje "(Ne)správné osvětlení ve školách", který se koná 7.10.2009 v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje v Českých Budějovicích od 9:00 do 14:00 hod. Přednášejícími budou čeští a rakouští lektoři, seminář bude simultánně tlumočen. Jsme rádi, že mezi přednášejícími můžeme přivítat takové kapacity, jakými jsou Doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. z Fakulty sociálních věd ČVUT Praha, který pohovoří o současných normách pro denní osvětlení a Prof. Mag. Art. Karl Albert Fischer - Institut für Licht und Farbe, který povede přednášku o osvětlení v hornorakouských školách. Ze zahraničních účastníků dále přivítáme energetického poradce pana Franze Strassera s konkrétními příklady efektivního a inovativního osvětlení v Horním Rakousku a v neposlední řadě z české strany Ing. Janu Lepší a Ing. Pavla Stupku ze Zdravotního ústavu se sídlem v Plzni a Mgr. A. Karla Dvořáka, ředitele ZŠ Linecká Český Krumlov.

V rámci exkurze dne 13.10.2009, která je rovněž koncipována pro ředitele základních a středních škol Jihočeského kraje, navštívíme 2 linecké školy se vzorovým osvětlením. Zde proběhne odborný výklad za účasti tlumočníka.

Účast na obou akcích je bezplatná a je kapacitně omezena. Přihlášky jakož i letáky k níže uvedené soutěži naleznete ve formátu PDF na www.eccb.cz.

Paralelně s těmito akcemi probíhá od 1.9. do 13.11.2009 soutěž pro žáky a studenty jihočeských škol "Budiž světlo ve škole". Soutěž je rozdělena do dvou kategorií - základní a střední školy. Zadáním soutěže je nakreslit či vyfotit "světlo" v jakékoliv podobě. Cílem soutěže je nejen zapojit žáky a studenty do výtvarné soutěže, ale přivést je i k zamyšlení nad zdroji světla, jejich rozdíly a možnostmi. Vítězná škola v každé kategorii získá příspěvek 50.000,- Kč na rekonstrukci osvětlení a 100 autorů nejlepších příspěvků malý dárek od partnera soutěže.

Organizátor soutěže: Energy Centre České Budějovice

Partner soutěže: E.ON Česká republika, s.r.o.

Partneři projektu: Jihočeský kraj a O.Ö. Energiesparverband

Kontakt pro dotazy:

Mgr. Ivana Klobušníková

e-mail: ivana@eccb.cz

tel.: 777 030 313

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
Electrolux - domácí spotřebiče
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů